Nieuw samenspel bij Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Nieuw samenspel bij Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober hebben de Brabantse muziekverenigingen afscheid genomen van voorzitter Joop van de Meulenreek en vicevoorzitter Jos Verbeeten. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de BBM en diens voorgangers de KNFM Brabant en de Brabo. Hiervoor is de BBM hen enorm erkentelijk en heeft beide heren in het zonnetje gezet. Jos blijft nog verbonden aan de BBM en gaat commissiewerk doen.

De BBM kiest voor een nieuwe strategische koers, die leidt tot een vernieuwde bestuursstructuur. Deze koers en structuur richten zich meer op de lange termijn en minder op de uitvoering. Ze maken de vertaling van de landelijke en toekomstige ontwikkelingen, en werken inhoudelijk bottom-up vanuit de verschillende commissies. Daarnaast wil de BBM meer in contact komen met haar leden en zich meer ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Hiervoor heeft zij twee nieuwe bestuursfuncties in het leven geroepen.

Concreet vertaalt zich dat in een structuur waarin de functie van vicevoorzitter komt te vervallen en er twee nieuwe bestuursfuncties zijn toegevoegd: de regio-coördinator en de netwerker. De een zet zich in op het onderhouden van frequente contacten met de verenigingen en de andere op de professionals werkend in het vak bij o.a. de steunpunten, docenten, instructeurs en kunstencentra.

De huidige doelgroepen zijn voortaan ondergebracht in 3 commissies waarbij de commissie Blaasmuziek en SMP in de toekomst nauwer gaan samenwerken en naar elkaar toe gaan groeien. Dit betekent dat de huidige bestuursleden Ingrid Diender en Rob van Doore aftreden, maar wel voorzitters blijven van hun commissie. Tevens komen er twee algemene commissies, te weten die van huldigingen en die van regio’s. 

Daarnaast heeft de BBM Martijne van Dijk als nieuwe directeur aangesteld die als kerntaken de aansturing van alle vrijwilligers van de doelgroepen (ruim 35) en het kantoor op zich neemt, het bestuur adviseert, beleid ontwikkelt en zorgt voor monitoring van de verschillende projecten. De functie van projectmedewerker is opgeheven. Martijne is al enkele jaren verbonden aan de BBM als projectmedewerker en zet zich vooral in voor de Brabantse Blaasmuziek. Naast haar werk bij de BBM is zij ook saxofonist, docent en gecommitteerde.

In de bemensing van het bestuur betekent dit dat de rol van voorzitter van de BBM door Leonie Heezemans wordt vervuld. De secretaris van de BBM wordt door Karin Rosch bemenst. De rol van regio-coördinator pakt Henk van der Meulen op. Robert Verhofstad blijft penningmeester. Voor de netwerker staat een vacature open (zie hier voor alle vacatures).

Leonie is reeds jarenlang een bekend gezicht als bestuurslid met de portefeuille Blaasmuziek. Zij draagt deze portefeuille over aan drie of vier kartrekkers uit de commissie Blaasmuziek. Karin Rosch  is al een aantal jaren betrokken bij de commissie Blaasmuziek en is bestuurslid van haar eigen harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel. Henk van der Meulen draagt de rol van secretaris over aan Karin en gaat de nieuwe functie van regio-coördinator bemensen. Dit zal hij samen doen met een team van commissieleden, waarvoor we nog op zoek zijn naar aanvulling (zie hier voor de vacature). Robert Verhofstad blijft penningmeester, welke rol hij al een aantal jaren vervult bij de BBM.

Verder wil de BBM haar commissie van huldigingen en jubilea uitbreiden. Voor interesse klik hier. Ook is de commissie SMP op zoek naar uitbreiding. Hiervoor komen begin 2023 vacatures, maar mocht je nu al interesse hebben dan kun je je wenden tot Rob van Doore.

Dit nieuwe samenspel binnen de BBM zorgt voor nieuwe klanken, en wij zijn ervan overtuigd dat die bijdragen aan een bloeiend muzikaal Brabants landschap.

Op de foto: Scheidend voorzitter Joop van de Meulenreek geeft de voorzittershamer over aan zijn opvolger Leonie Heezemans.

Foto©️: Kees Staps.

Gepubliceerd: 27 OKT 2022 - 18:18
Laatste update: 01 NOV 2022 - 17:10