Noël Lebens stopt als voorzitter LBM

Noël Lebens stopt als voorzitter LBM

Noël Lebens legt per direct zijn functie als voorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) neer.

De reden voor dit besluit heeft te maken met het feit dat in de nabije toekomst op zakelijk gebied mogelijk een situatie kan ontstaan waarbij een onafhankelijke positie ten opzichte van een ander bestuurslid is geboden.

Lebens handelt vanuit de overtuiging dat integriteit voorop staat en dat er geen enkele schijn van belangenverstrengeling mag ontstaan. Het voorzitterschap van de LBM betreft een onbezoldigde nevenfunctie, die Lebens naast zijn beroepsmatige werkzaamheden heeft vervuld. Het genomen besluit is inmiddels bekrachtigd door uitschrijving uit het Handelsregister.

De LBM betreurt het afscheid van haar voorzitter zeer, maar onderschrijft tegelijkertijd het belang van onafhankelijkheid en integriteit. De LBM bedankt Noël Lebens van harte voor zijn tomeloze inzet waarmee hij zich vanaf juni 2016 voor de LBM heeft ingezet en voor de waardevolle bijdrage die hij op deze wijze aan de amateurblaasmuziek in Limburg heeft geleverd.

Gepubliceerd: 06 DEC 2022 - 16:08
Laatste update: 06 DEC 2022 - 16:20