Nog meer muziekorganisaties vangen bot bij FCP

Nog meer muziekorganisaties vangen bot bij FCP

Behalve het WMC in Kerkrade moeten ook andere organisaties binnen de muziekwereld het de komende jaren zien te bolwerken zonder subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

Tekst en foto: Redactie Klankwijzer

Het Prinses Christina Concours kreeg de voorbije periode 1.020.000 euro subsidie. De stichting had voor de nieuwe meerjarige subsidieronde 2,5 miljoen euro gevraagd. De commissie adviseerde het bestuur om 2.061.595 euro toe te kennen, mits het budget het toelaat. Uiteindelijk krijgt het Prinses Christina Concours niets.

Ook voor de Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON) hakt het besluit van de FCP er enorm in. De organisatie kreeg de afgelopen vier jaar 1,5 miljoen euro en had voor de komende jaren 2,5 miljoen euro gevraagd. De commissie adviseerde om het gevraagde bedrag toe te kennen voor zover het budget het toelaat. Het bestuur besloot echter om nul euro uit te keren.

Datzelfde overkomt ook Stichting Ricciotti Ensemble, die de afgelopen jaren nog kon rekenen op 850.000 euro. Voor 2025-2028 was 1,2 miljoen euro gevraagd. De commissie adviseerde om dat bedrag ook toe te kennen. Maar omdat het budget op is, krijgt het Ricciotti Ensemble niets. Om diezelfde reden loopt ook Stichting Noordhollands Jeugdorkest het geadviseerde bedrag van 334.318 euro mis.

CITY PROMS
Stichting City Proms in Leeuwarden ontving over de afgelopen jaren 600.000 euro. Voor de periode 2025-2028 had de organisatie 860.000 euro gevraagd. Maar net als het WMC krijgt ook City Proms niets meer. De commissie concludeert dat de inhoudelijke kwaliteit zwak is. De maatschappelijke betekenis en toegankelijkheid zijn voldoende, maar de bedrijfsvoering scoort een onvoldoende.

AFGEWEZEN
Diverse muziekorganisaties die voorheen geen subsidie ontvingen en voor de nieuwe periode een bijdrage hadden aangevraagd, kregen nul op het rekest. Zo had het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest 480.000 euro gevraagd, Stichting Nederlandse Fluit Academie 310.000 euro en Stichting Percussion Friends 261.476 euro. Hun verzoeken zijn allemaal afgewezen.

LEERORKEST
Verschillende muziekorganisaties zagen hun aanvraag wel (deels ) gehonoreerd. Stichting Leerorkest Nederland kreeg de afgelopen periode geen subsidie van het FCP en ontvangt de komende jaren 660.398 euro. Ook Stichting Keunstwurk is een nieuwkomer. De provinciale ondersteuningsorganisatie voor de kunsten in Friesland ontvangt de komende jaren met name voor het programma Fulkaan de gevraagde 6 ton. Datzelfde geldt voor Stichting Orchestre Partout, die 720.000 euro ontvangt. Het Amsterdamse muziekhuis biedt een doorlopende leerlijn van amateur- tot professioneel niveau voor bewoners van asielzoekerscentra en getalenteerde statushouders.

Op de foto: City Proms in Leeuwarden ontvangt geen subsidie meer.  

Gepubliceerd: 04 JUL 2024 - 16:45
Laatste update: 05 JUL 2024 - 14:13