Onderzoek universiteit: Hoe muzikaal ben jij

Onderzoek universiteit: Hoe muzikaal ben jij

Een studente van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam onderzoekt of iemand van een ander weet hoe muzikaal betrokken hij/zij is. Mensen kunnen meewerken aan de studie door een vragenlijst in te vullen.

Weten de mensen om jou heen hoeveel je met muziek hebt? Of weet je dit van de mensen om jou heen? Wij onderzoeken of iemand voor een ander kan inschatten hoeveel betekenis diegene aan muziek geeft. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn bij muziektherapie.

Hoe kun je meedoen?
• Zoek een tweede deelnemer die je goed kent, zoals je partner, een familielid die dichtbij staat of een goede vriendin.
• Scan allebei de QR code of klik op onderstaande link om de vragenlijst van maximaal 30 minuten over de muzikaliteit van jezelf of de ander in te vullen.
• Je kan meedoen als je 16 jaar of ouder bent, en als je geen ernstige gehoorproblemen of neurologische/psychiatrische aandoening hebt.

Wat krijg je ervoor terug?
•Kans op één van de 10 cadeaubonnen ter waarde van 25,00 euro.

Vragen?
• Mail naar: onderzoekmuziekbeleving@gmail.com 

Meedoen:
• Link om deel te nemen: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0jpod5zuKc4uN94 

Gepubliceerd: 30 MEI 2023 - 09:18