Ook in 2021 geen concoursen! Hoe zit het met de regels?

Ook in 2021 geen concoursen! Hoe zit het met de regels?

Ook dit jaar zijn er geen officiële concertconcoursen. De achter de hand gehouden concoursen in Zutphen op 20 en 27 november zijn inmiddels ook geschrapt. Daarmee heeft de coronacrisis sinds begin 2020 ingrijpende gevolgen gehad voor de geplande organisatie van concoursen. Een goed moment om de getroffen maatregelen en gemaakte afspraken voor de concoursjaren 2020 en 2021 voor de doelgroep blaasmuziek nog eens onder de aandacht te brengen.

In 2020 zijn de gevolgen van de annulering van de concertconcoursen vanwege de coronamaatregelen door de diverse overlegorganen van de KNMO besproken.

Besloten werd
• om alle orkesten die in 2020 al voor een concours hadden ingeschreven, te registreren als concoursdeelnemer in 2020. Daarmee ging de termijn van verplichte concoursdeelname van 1 x per 5 jaar vanaf 2020 opnieuw in voor de ingeschreven orkesten.
• Orkesten die van plan waren deel te nemen aan het WMC in 2021 en daarbij aan hun concoursverplichting wilden voldoen krijgen uitstel tot het WMC van 2022.
• Voor alle andere orkesten geldt dat het jaar 2020 niet wordt meegerekend v.w.b. hun vijfjaarlijkse verplichte concoursdeelname.

Voor het jaar 2021 is afgesproken
• om voor het najaar in eerste instantie een beperkt aantal concoursen (Zutphen, 20 en 27 november) ‘open’ te houden dat, als de overheidsmaatregelen dat toelaten, georganiseerd kan worden.
• om bij de andere bonden te kijken naar een eventuele alternatieve programmering (festival, concert o.i.d.).
• dat verenigingen die al definitief hadden ingeschreven voor deelname aan een concours dat geen doorgang zal vinden, en die niet willen overstappen naar het concours dat nog wel open blijft staan, geldt dat hun inschrijving geregistreerd kan worden als “voldaan aan de verplichte concoursdeelname”.
• Verder is, net zoals in 2020, besloten dat het jaar 2021 voor alle overige orkesten niet zal worden meegeteld als concoursjaar, als het gaat om het berekenen van de vijfjaarlijkse concoursverplichting. Dit om onze orkesten in deze moeilijke tijd niet nog zwaarder te belasten.

Inmiddels is dus ook besloten om de nog openstaande concoursen in Zutphen op 20 en 27 november geen doorgang te laten vinden.
De eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen aan een concertconcours is in het voorjaar 2022:
5 maart – Drachten (organisatie OMF)
12 maart – Zutphen (organisatie MBGF)
9 april en eventueel 10 april – Venlo (organisatie LBM).
Informatie over inschrijving etc. is te vinden op de website van de betreffende bond.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 30 JUN 2021 - 12:41
Laatste update: 01 JUL 2021 - 12:06