Opgeheven fanfare stort kassaldo in fonds

Opgeheven fanfare stort kassaldo in fonds

Fanfare St. Jozef uit Buchten brengt het geld dat bij de opheffing nog in de kas zat in een fonds.

Het is alweer enige tijd geleden dat de laatste klanken van fanfare St. Jozef Buchten klonken en de vereniging noodgedwongen besloot door forse terugloop van het aantal leden en nauwelijks aanwas van onderaf haar activiteiten te staken. In de achterliggende periode is er gewerkt aan het uitvoeren cq afwikkelen van diverse zakelijke aspecten.

Zo is er met unanieme instemming van de Algemene Ledenvergadering besloten de restant tegoeden van de fanfare onder te brengen in een het “Fanfare St. Jozef Buchten Fonds”. Het fonds wordt ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De doelstelling van het fonds is: “Het financieel ondersteunen van educatieve- en stimuleringsprojecten op het gebied van blaas- en slagwerkmuziek voor zowel volwassenen als voor jongeren binnen muziekverenigingen en scholen in de provincie Limburg, waarbij de voorkeur uitgaat naar de ondersteuning van projecten in de gemeentes Sittard-Geleen, Stein en Echt-Susteren”.

Nadere info over het “Fanfare St. Jozef Buchten Fonds” en de specifieke voorwaarden waaronder een aanvraag kan worden gedaan zullen begin 2023 worden gepubliceerd via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Gepubliceerd: 29 DEC 2022 - 16:43