Oproep aan secretarissen: stuur nieuwsbrief door aan leden!

Oproep aan secretarissen: stuur nieuwsbrief door aan leden!

In de communicatie naar de leden vervult de secretaris een cruciale rol. Hij krijgt niet alleen alle post binnen die voor het bestuur bestemd is, maar ook voor de leden. Zo ontvangen de secretarissen van vrijwel alle aangesloten verenigingen de KNMO Klankwijzer Nieuwsbrief met daarin een link naar de KNMO Klankwijzer Nieuwskrant. We roepen de secretarissen op om de nieuwsbrief te delen met de leden.

De KNMO wil met de diverse mediakanalen van het (digitale) nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer niet alleen de bestuurstafel bereiken, maar ook de individuele muzikant achter de lessenaar. Dat lukt niet zonder de hulp van de man/vrouw die binnen de club een belangrijke schakel vormt tussen bestuur en leden.

De KNMO Klankwijzer Nieuwsbrief en de KNMO Klankwijzer Nieuwskrant bevatten niet alleen nieuws en informatie voor bestuurders, maar ook berichten die voor commissieleden en individuele muzikanten interessant zijn. Zoals aankondigingen van leuke en leerzame activiteiten zoals workshops, play-ins, concerten, projecten, masterclasses en opleidingen. Vele duizenden muzikanten hebben zich de afgelopen maanden al persoonlijk opgegeven voor de nieuwsbrief. Toch is deze gratis service van de KNMO nog bij lang niet alle leden bekend.

Er kunnen nog veel meer muzikanten bereikt worden. Dat kan alleen met medewerking van de secretaris. Door de nieuwsbrief door te sturen aan de leden kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de amateurmuzieksector en dus ook aan die van je eigen vereniging. Het is een klusje van niets, maar het moet wel even in het systeem zitten. De nieuwsbrief verschijnt op donderdagavond in je mailbox (in het activiteitenseizoen wekelijks).

Op de website www.klankwijzer.nl kunnen muzikanten zich aanmelden voor een persoonlijk abonnement op de gratis nieuwsbrief.

Of ze kunnen de facebookpagina van Klankwijzer liken: https://www.facebook.com/kwmagazine.

Foto: https://www.freepik.com.

Gepubliceerd: 11 APR 2019 - 12:47
Laatste update: 02 MEI 2019 - 13:58