Oproep KNMO aan gemeenten: ‘Steun de amateursector!’

Oproep KNMO aan gemeenten: ‘Steun de amateursector!’

De KNMO roept gemeenten in Nederland met klem op om haar sector financieel te steunen vanuit de extra ondersteuning van 150 miljoen euro die ze van het rijk toegewezen hebben gekregen.

In een brief aan alle wethouders cultuur van de gemeenten in Nederland wijst de KNMO erop dat de amateurmuzieksector door de coronacrisis te maken heeft met een omvangrijke derving van inkomsten. Er hebben geen of nauwelijks optredens plaatsgevonden, steunacties konden door de maatregelen niet doorgaan. Ook ledenaantallen, dus de contributie, staan onder druk. Leden verliezen door de gevolgen van de maatregelen de motivatie en er is weinig perspectief.

Derving
De KNMO wijst erop dat ondanks de derving van inkomsten de kosten wel doorlopen. Bij de vele amateurverenigingen werken professionals, dirigenten, docenten en andere begeleiders, die als ZZP’er hard geraakt worden door de crisis. Waar ze doorbetaald krijgen, wordt de clubkas van de orkesten flink getroffen. Daarnaast hebben veel verenigingen hun eigen pand, waar door de coronacrisis geen (horeca)inkomsten van binnenkomen, maar wel de vaste lasten blijven bestaan.

Veerkracht
“Het verenigingsleven staat bekend om zijn veerkracht en inventiviteit”, zegt KNMO voorzitter Bart van Meijl in de brief aan de wethouders. “Verenigingen zijn gewend om met inzet van veel vrijwilligers voor een groot deel ‘hun eigen broek op te houden’. De terugloop van gemeentelijke ondersteuning die de laatste jaren in veel gemeenten een feit werd is door extra inzet vaak opgevangen. Echter, de gevolgen van deze crisis zijn niet te overzien en zonder steun kan dit tot desastreuse gevolgen leiden.”

Noodzaak
Van Meijl vervolgt: “Daar waar diverse sectoren vooraan staan en ‘moord en brand’ schreeuwen zijn (muziek)verenigingen bescheiden aangezien ze al vaak voor uitdagingen hebben gestaan en zelfredzaam willen zijn. Dit maakt echter de noodzaak om ondersteuning er niet minder om! We hopen dat u zich realiseert dat het eenvoudig is om een vereniging ter ziele te laten gaan door ze niet te ondersteunen, verenigingen oprichten en (opnieuw) tot bloei laten komen is een enorme opgave. Er rust zodoende een grote verantwoordelijkheid op lokale overheden om hier de juiste keuzes te maken!”

150 miljoen
De 150 miljoen waar de KNMO op doelt is onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de culturele sectoren. Daarbovenop komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van Meijl zegt daarover: “Dit voor cultuur bestemde pakket is niet specifiek geoormerkt en wij vrezen dat de bijzonder omvangrijke en inhoudelijk rijke amateurmuzieksector onvoldoende in beeld is en zodoende niet meegenomen wordt in de (financiële) ondersteuning.
Dit pakket is een goede zaak, daarom roepen wij gemeenten op om het geld te gebruiken waar het voor bedoeld is: ondersteuning van de culturele initiatieven in de gemeente. Naast onze sector hebben vele culturele verenigingen en initiatieven het zwaar. Minister Van Engelshoven heeft dat ook benadrukt. Steun en behoud daarom de lokale cultuur en cultuurparticipatie!”

Noodkreten
Van Meijl richt zich in de brief ook rechtstreeks aan de portefeuillehouders cultuur: “Aan U, als cultuurverantwoordelijke van uw gemeente, hierbij het dringende verzoek om dergelijke noodkreten serieus te nemen. Ons land heeft een unieke en wereldberoemde amateurmuzieksector qua omvang en niveau. Wij beschouwen het als een taak van de overheden om al dit moois samen met de sector zelf te bewaken en te behoeden voor de kaalslag die nu dreigt. De KNMO rekent op u en wil alles in het werk stellen om u als gemeente hierbij behulpzaam te zijn”, adus Ven Meijl.

Actie
Van Meijl roept de verenigingen ook zelf op om in actie te komen. “Neem als vereniging ook zelf het initiatief: Benader je wethouder!”

Vanuit het Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst is er een vragenlijst ontwikkeld voor de lokale politiek en culturele instellingen om hun wethouder aan te spreken onder het motto ‘150 miljoen, wat ga jij ermee doen’. De KNMO roept de lokale culturele verenigingen en initiatieven op om dit gesprek aan te gaan. KLIK HIER om de vragenlijst te downloaden.

Foto: De unieke amateurmuziekcultuur waar Nederland zo trots op is, staat onder druk.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 23 DEC 2020 - 12:21
Laatste update: 25 DEC 2020 - 11:30