Positie hafabra-sector Groningen positiever dan verwacht

Positie hafabra-sector Groningen positiever dan verwacht

De harmonie-, fanfare- en brassbandwereld in de provincie Groningen staat er beter op dan het heersende beeld doet vermoeden Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hanze Hogeschool in opdracht van VRIJDAG Advies heeft verricht. Diverse potentiële probleempunten (financiën, vergrijzing, vrijwilligers) vormen geen bedreiging voor het toekomstperspectief van de verenigingen.

Wat betreft het ledenaantal zien de deelnemers aan het onderzoek over het afgelopen seizoen geen grote veranderingen en verwachten zij deze ook niet voor komend seizoen. Volgens de meeste blijft het ledenaantal gelijk. Toch ziet iets meer dan de helft de ontwikkeling van het ledenaantal uiteindelijk toch als een bedreiging voor het voortbestaan van de vereniging.

De enquête is uitgezet onder 105 verenigingen. 59 verenigingen zijn gestart met de enquête. 41 verenigingen vulden de enquête volledig in. Dit is een representatief aantal respondenten.

VRIJDAG Advies en de klankbordgroep zijn als opdrachtgevers verrast door de uitkomsten van het onderzoek. “Vóór het onderzoek bestond het beeld van een sector in zwaar weer. Het rapport echter laat het tegendeel zien”, stellen de opdrachtgevers.

Wel komen er duidelijke verbeterpunten naar voren waar zowel VRIJDAG Advies als de muziekorganisaties mee aan de slag kunnen.
De samenwerking met instellingen binnen het sociale domein zoals de naschoolse opvang en jeugd- en ouderenorganisaties kan beter. Drie kwart van de respondenten geeft aan intensiever te willen samenwerken met het basisonderwijs. Ook is onder de verenigingen een duidelijk behoefte aan meer specifieke kennis over het onderwerp communicatie en pr. Hoewel het merendeel van de verenigingen aangeeft financieel (zeer) gezond te zijn, is er wel vraag naar specifieke kennis over financiering en dan met name over sponsoring en fondsenwerving.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het klaarblijkelijk beter gaat met de hafabrasector in Groningen dan dat eerdere geluiden uit dat veld deden vermoeden. Wel houden de onderzoekers nog een kleine slag om de arm. Het kan zijn dat alleen verenigingen waar het goed mee gaat de enquête hebben ingevuld. De vraag is echter of de verenigingen die niet hebben meegedaan aan de enquête voor een andere uitkomst zouden hebben gezorgd.

Klik HIER voor het volledige onderzoek.

Op de foto: Provinciale Brassband Groningen, een van de paradepaardjes van de blaasmuziek in Groningen. Foto: Ian Clowes (Goldy Solutions)

Blijf op de hoogte van het nieuws uit de amateurmuziekwereld. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis KNMO Klankwijzer Nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale KNMO Klankwijzer Nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/kwmagazine/

 

Gepubliceerd: 28 MEI 2019 - 21:43
Laatste update: 28 MEI 2019 - 21:49