Presentatie The Sound Mirror van Jan Stulen 

Presentatie The Sound Mirror van Jan Stulen 

De in 2017 overleden dirigent Jan Stulen legde in de laatste jaren van zijn leven zijn visie op dirigeren vast op schrift. Zijn jarenlange ervaringen als dirigent en docent zijn opgetekend in het onlangs verschenen boek The Sound Mirror - About conducting; what makes it work.

De Nederlandse dirigent Jan Stulen (1942-2017) heeft zich naast zijn loopbaan als dirigent intensief bezig gehouden met het opleiden en begeleiden van jonge dirigenten. Zo was hij hoofdvakdocent orkestdirectie aan de conservatoria van Maastricht en Rotterdam en gaf hij regelmatig masterclasses in binnen- en buitenland. Veel van zijn oud-studenten bekleden vooraanstaande posities in het professionele en semiprofessionele muziekleven.

PERSOONLIJKHEID
In de loop der jaren heeft hij een onderwijsmethodiek ontwikkeld die zeer gericht is op de individuele mogelijkheden van de student, waarbij diens verschillende vaardigheden en persoonlijkheid worden geïntegreerd tot het geheel van “dirigent zijn”. Dit resulteerde in 2012 in het verschijnen van het boek De Tao van het dirigeren.

DE KLANKSPIEGEL
Nadat De Tao van het dirigeren ook in het Duits was gepubliceerd en goed was ontvangen, begon Stulen al gauw met het schrijven van nog een boek over dirigeren, een meer gedetailleerd boek. In de loop der jaren verzamelde hij onderwerpen die hij wilde behandelen en maakte vele aantekeningen. Al doende werkte hij aan het manuscript van De Klankspiegel, dat in het voorjaar van 2017 door Stulen werd voltooid.

STUDENTEN
Jan Stulen schreef dit boek om zijn kennis en ervaring over te dragen aan studenten en (jonge)
collega's. Hij beoogde hiermee een aanvulling te bieden op de reeds beschikbare vakliteratuur. Het was Stulen’s grote wens om dit boek in het Engels uit te geven. Dirigent en violist Nicholas Devons, die Jan goed kende, tekende voor de nauwgezette Engelse vertaling. Jan Stulen legt zijn ervaringen, opgedaan in tientallen jaren onderwijs, vast in dit boek, waarin hij zijn visie geeft op het fenomeen van dirigent. De titel van dit boek is: The Sound Mirror - About conducting; what makes it work.

Informatie
Het boek The Sound Mirror van Jan Stulen is uitgegeven door Star Music Publishing met vestigingen in Duitsland en Thailand en is vanaf nu te koop bij de uitgever (klik HIER) of via aimeevandelden@gmail.com. 

Foto van links naar rechts : Jasper de Waal, Joop Boerstoel, Nicholas Devons, Aimée van Delden tijdens de officiële presentatie van het eerste exemplaar. 

Gepubliceerd: 27 MAA 2024 - 13:04