Prijs Nederlandse Blaasmuziek voor Harrie Reumkens

Prijs Nederlandse Blaasmuziek voor Harrie Reumkens

Harrie Reumkens uit Landgraaf, oud-artistiek leider van het WMC, heeft zondag tijdens het WMC de Prijs Nederlandse Blaasmuziek 2022 ontvangen. Deze onderscheiding wordt door de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) en de stichting Wereld Muziek Concours (WMC) toegekend aan personen die een bijzonder rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de blaasmuziek. Harrie Reumkens is pas de vierde persoon die de prijs in ontvangst mocht nemen.

Reumkens begon als vrijwilliger bij het WMC en trad er in 1987 in dienst. Hij was meer dan 30 jaar artistiek leider van het WMC en is er nu nog adviseur. In zijn functie bij het WMC was Reumkens van 1989 tot en met 2017 betrokken bij de organisatie van de acht WMC-edities. Hij heeft een brede oriëntatie op alle facetten van de blaasmuziek: hafabra-, percussie- en mars- en showwedstrijden, ontwikkeling van dirigenten en workshops over specifieke thema’s. Harrie was betrokken bij en initiatiefnemer van vele innovaties en doorontwikkelingen in de muziek, zoals de concertdivisie, de internationale dirigentencursus en -wedstrijd en de marsparade. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van het Repertoire Informatie Centrum Nederland (RIC). Hij heeft ervoor gezorgd dat de originele muziekpartituren van het WMC beschikbaar zijn gesteld aan dat RIC.

Wereldwijd
Als artistiek leider heeft Harrie zich ingezet om het WMC wereldwijd op de kaart te zetten en daardoor te zorgen voor het internationale karakter van deelnemers en programmering. Namens WMC was hij actief in internationale muziekorganisaties zoals WASBE, WAMSBE en ABA en heeft hij de Nederlandse blaasmuziek en Nederlandse componisten gepromoot tijdens internationale festivals en congressen over de hele wereld. Dat Reumkens enige bekendheid geniet bleek wel tijdens zijn bezoek in 2012 aan Singapore: toen hij aankwam bij de concerthal stormde een groep deelnemers op de taxi af op het moment dat hij uitstapte.

Dialoog
Harrie is een vaste waarde bij de diverse studiedagen en congressen over de ontwikkelingen in de amateurmuziek, zoals op het jaarlijkse KNMO-congres en de Internationale Ronde Tafel Conferenties georganiseerd door WMC. Daar gaat bij altijd de dialoog aan met aanwezige bestuurders, dirigenten en experts. Vaak als “kop van jut” bij het presenteren van vernieuwingen of veranderingen in reglementen of jurysystemen, maar altijd bereid tot het gesprek. Dat gesprek met het veld is niet altijd gemakkelijk maar wel zeer waardevol, ook met het oog op de relaties.

Reumkens is kenner van de ins-and-outs van de nationale en internationale blaasmuziek en zeer in het bijzonder natuurlijk van alles wat met WMC te maken heeft. Hij publiceerde vorig jaar het prachtige boek Wereldpodium voor de blaasmuziek over 70 jaar WMC. Het is geschiedschrijving, niet alleen over het WMC maar breder, over de ontwikkeling van de amateurmuziek, en daarmee een aanwinst voor de sector. Hij is ook een inspirerende presentator van concerten, die moeiteloos overgaat van Nederlands, naar Duits en Engels en vice-versa en op innemende wijze muziek en musici introduceert bij het publiek. Naast zijn werkzaamheden voor WMC is Harrie muzikaal actief als bassist, met name bij zijn fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide, en als zanger en dirigent.

De prijs werd in de Kerkraadse Rodahal uitgereikt door Toon Peerboom, vicevoorzitter van de KNMO. “Bij het toekennen van prijzen en awards is er wel eens discussie over kandidaten”, sprak Peerboom. “Toen de naam Harrie Reumkens viel bleef het stil: de toekenning was vanzelfsprekend!”

De Prijs voor de Nederlandse Blaasmuziek is ingesteld door de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO) en het Wereld Muziek Concours (WMC). De prijs wordt toegekend aan een persoon die een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld in de ontwikkeling en vernieuwing van de Nederlandse blaasmuziek, bijvoorbeeld in relatie tot kwaliteitsbevordering, opleiding van muzikanten en dirigenten, wedstrijdvormen en jurering en repertoireontwikkeling. De prijs werd eerder toegekend aan Henk van Lijnschooten, Johan de Meij en Gert Buitenhuis en werd voor het laatst uitgereikt in 2013.

Op de foto: Harrie Reumkens (rechts) ontvangt uit handen van WMC-manager Björn Bus de trofee behorende bij de Prijs Nederlandse Blaasmuziek.

Foto WMC

Gepubliceerd: 24 JUL 2022 - 22:24
Laatste update: 26 JUL 2022 - 15:40