Qua Patet Orbis vraagt aandacht voor PTSS

Qua Patet Orbis vraagt aandacht voor PTSS

In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de wereldpremière van het werk Qua Patet Orbis van Vincent Cox op 26 augustus in het Openluchttheater in Thorn.

Qua Patet Orbis (QPO) ofwel Zo wijd de wereld strekt is de wapenspreuk van het Korps Mariniers. QPO wordt zaterdag 26 augustus om 18.00 uur in het Openluchttheater Thorn voor het eerst live gespeeld door muzikanten van de Philharmonie Sittard, Harmonie St. Michaël van Thorn, fluitkwintet Sfyria en sopraan Claudia Couwenbergh. Het geheel staat onder leiding van dirigent Frank Marx.

Met dit bijzondere concert vraagt de stichting Help Ze Thuiskomen aandacht vraagt voor de ingrijpende gevolgen van PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) in het dagelijkse leven van (oud-)geüniformeerden.

Korpswaarden
QPO is een muzikaal project van Verklanking, bestaande uit componist Vincent Cox, conceptbedenker Tim Leufkens en dirigent en artistiek leider Frank Marx. QPO is gecomponeerd in opdracht van Stichting Help Ze Thuiskomen. Het werk is geïnspireerd op het motto Zo wijd de wereld strekt - ofwel overal en altijd inzetbaar en beschikbaar zijn - van het Korps Mariniers. Aan het motto zijn de korpswaarden Verbondenheid, Kracht en Toewijding gekoppeld. Dit alles maakt duidelijk dat het Korps Mariniers een uniek onderdeel is van de Nederlandse krijgsmacht. Een krijgsmachtonderdeel als geen ander, met een unieke geschiedenis, en met stuk voor stuk trotse mariniers. Mariniers voor het leven.

Karakter
De korpswaarden zijn ook de kern geworden van de muzikale compositie QPO. De drie waarden zijn verklankt in drie delen met ieder een eigen karakter. Het muzikale hoofdthema, een krachtige fanfare, is in ieder deel te horen.
De korpswaarde Verbondenheid kenmerkt zich door een harmonieuze sfeer, waarin individuele muzikanten elkaar helpen om gezamenlijk tot sluitende akkoorden te komen. Op verschillende manieren worden zo de eigenschappen Saamhorigheid, Teambelang en Onderling vertrouwen ten gehore gebracht.
De korpswaarde Kracht wordt verklankt door een wat meer statige sfeer. De eigenschap Mentale weerbaarheid komt tot uiting door een partij die door een andere partij wordt bedolven, maar weer in staat is om boven te komen drijven. “Val zeven keer, sta acht keer op” is de subtitel van dit deel. Ook bij de eigenschappen Fysieke hardheid en Uitstraling is gewerkt met de wisselwerking en het gevecht tussen meerdere partijen.
In het derde en laatste deel is de korpswaarde Toewijding verklankt. Eén van de eigenschappen van Toewijding, Oplossingsgericht, is niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar: Muzikanten worden letterlijk beperkt in hun spel en mogen zelf het probleem van de beperking oplossen. De eigenschap Vakkennis wordt verklankt door solistische passages in fluit en sopraan. En tot slot hoort men een verklanking van de eigenschap Daadkrachtig door een dynamisch vraag- en antwoordspel.

Gevolgen
Het concert is onderdeel van een gevarieerd programma waarmee Stichting Help Ze Thuiskomen aandacht vraagt voor de ingrijpende gevolgen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) in het dagelijks leven van (oud-)geüniformeerden, opgelopen in de uitoefening van hun beroep dat zij nadien niet of niet meer op dezelfde wijze kunnen uitoefenen. Een beroep dat zij vanuit passie en betrokkenheid uitoefenden ten dienste van een veilige Nederlandse samenleving.

Roeiers
Aandacht vragen voor de gevolgen van PTSS doet de stichting samen met de roeiers en vrijwilligers van de vereniging Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC). Vereniging DMRC stond in 2020 aan de basis van de oprichting van Stichting Help Ze Thuiskomen. De roeiers van DMRC gaan van 26 augustus t/m 2 september de uitdaging aan om in 8 dagen een monsterroeitocht van in totaal 358 kilometer van Maastricht naar Rotterdam te volbrengen. Op 26 augustus wordt geroeid van Maastricht naar Thorn. Een feestelijke ontvangst van de bemanning in de sloepen nabij het dagstrand aan De Grote Hegge vormt onderdeel van het programma.

Wereldpremière Qua Patet Orbis | Philharmonie Sittard, Harmonie St. Michaël van Thorn, fluitkwintet Sfyria en sopraan Claudia Couwenbergh o.l.v. dirigent Frank Marx | zaterdag 26 augustus, 18.00 uur | Openluchttheater Thorn | https://openluchttheaterthorn.nl/events/wereldpremiere-muzikale-compositie-qpo/ 

Op de foto: Het project Qua Patet Orbis komt uit de koer van het collectief Verklanking, bestaan uit (v.l.n.r.) conceptbedenker Tim Leufkens, dirigent en artistiek leider Frank Marx en componist Vincent Cox.

Gepubliceerd: 22 JUL 2023 - 11:06
Laatste update: 23 AUG 2023 - 10:47