Reglement voor SMP-solisten en ensembles aangepast

Reglement voor SMP-solisten en ensembles aangepast

De landelijke doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) heeft het Nationaal Reglement Solisten en Ensembles aangepast. Het oude reglement van 2017 is in overeenstemming gebracht met de overige SMP-reglementen. Daarnaast is er een aantal specifieke wijzigingen aangebracht.

Ten aanzien van ensembles is een duidelijkere omschrijving van een ensemble geformuleerd en is het aantal leden dat tot een ensemble mag behoren verruimd.  De omschrijving van een ensemble luidt nu: leden van een vereniging - minimaal twee en maximaal acht - die tot de vereniging behorende instrumenten bespelen, waarbij verdubbeling van de partijen niet is toegestaan.

Ook de omschrijving van multi-percussie is nader gespecificeerd. Zo dienen solisten die kiezen voor een werk op multi-percussie gebruik te maken van minimaal vier instrumenten, waarvan ten minste twee uit de instrumentengroep membranofonen. Bij ensembles geldt dat iedere speler gebruik dient te maken van ten minste vier instrumenten. Tom-tomsets bestaande uit drie of meer toms tellen als twee instrumenten. In het reglement is een lijst opgenomen van instrumenten behorende tot de membranofonen en idiofonen.

Deelnemers zijn vrij om een werk naar eigen keuze uit te voeren, passend in de divisie waarin de solist en/of ensemble uitkomt, waarbij deelnemers in de jeugddivisie ook een werk uit de vijfde divisie mogen spelen. Nieuw is de bepaling dat deelnemers in de jeugddivisie die een werk kiezen buiten de jeugddivisie of vijfde divisie worden ingedeeld in de bij hun werk behorende divisie en sectie en ook op dat niveau worden beoordeeld. Verder is de speeltijd in de jeugd- en vijfde divisie verruimd naar maximum vijf minuten.

In het oude reglement werd beoordeeld op basis van vijf rubrieken. Deze staan nu niet meer letterlijk vermeld in het reglement, maar ze worden wel op basis van de beoordelingsmatrix gehanteerd. Deze aanpassing is gedaan om de jury een groter handvat te geven om tot het uiteindelijk eindcijfer te komen.

Het volledige Nationaal Reglement Solisten en Ensembles SMP 2021 is te vinden op de website van de KNMO: KLIK HIER.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 28 OKT 2020 - 09:31
Laatste update: 29 OKT 2020 - 09:38