Repeteren in groepsverband mag alleen buiten

Repeteren in groepsverband mag alleen buiten

Het viel te verwachten. Als De Efteling de Droomvlucht gesloten moet houden en Artis het Planetarium ligt het voor de hand dat ook in groepsverband repeteren op een binnenlocatie (voor muzikanten ouder dan 17 jaar) nog niet is toegestaan. De brief die de KNMO vanmorgen naar de leden heeft gestuurd bevestigt dit. Het kabinet heeft vandaag wel het licht op groen gezet voor hervatting van individueel muziekonderwijs en repeteren op een buitenlocatie met maximaal 30 personen.

De integrale tekst van de brief die vanochtend door de KNMO naar de leden is gestuurd:

Utrecht, 17 mei 2021

Geachte bestuurders,

Met ons bericht van 4 mei jl. wilden wij aan de hand van de bestaande regelgeving duidelijkheid geven. Los van het feit dat het formeel nog niet was/is toegestaan om binnen te repeteren hadden we zorgen over de mogelijke (besmettings)risico’s die konden ontstaan binnen onze sector. De persconferentie van vorige week gaf ons positief nieuws, zeker daar waar het gaat om muziekonderwijs. Ook is er duidelijkheid gegeven op een aantal onderdelen die de afgelopen weken tot verschillen dreigden te leiden. Althans zo leek het vrij kort na de persconferentie.

Kort na de persconferentie ontvingen wij onderstaand bericht vanuit het Ministerie van OCW naar aanleiding van de aanpassingen die bekend waren gemaakt:

“Vanavond is in de persconferentie bekend gemaakt dat de versoepelingen uit stap 2 in principe ingaan per 19 mei. A.s. maandag wordt, op basis van de meest recente cijfers, definitief besloten of de versoepelingen kunnen doorgaan of niet. Zo niet, dan volgt weer een verschuiving van de data.

We zijn als cultuurbeoefening gelijk gesteld met sporten. De rest van de cultuursector moet minstens een stap wachten, met uitzondering van een aantal buitenlocaties.

Binnen: Openstelling van accommodaties voor actieve kunst- en cultuurbeoefening (zoals muziekscholen en centra voor de kunsten) voor repetities en lessen:

  • Reserveren, registratie, triage;
  • Reserveringen voor max. 2 personen m.u.v. kinderen t/m 17 jaar en personen woonachtig op hetzelfde adres.
  • Maximaal 30 personen per ruimte, excl. personeel;
  • Individuele beoefening, of in groepsverband met maximaal 2 personen plus docent. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
  • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
  • Geen publiek;

Overig

Voor amateur kunst- en cultuurbeoefening geldt op een openbare plaats, zoals in een park of op straat, een maximale groepsgrootte van 30 personen (eerder was dit uitgezonderd van de maximale groepsgrootte).

Alle overige maatregelen, inclusief het zangadvies blijven zoals ze zijn."

Zie: KLIK HIER en KLIK HIER    

 

Op dat moment was de communicatie helder richting de brancheorganisaties. Ondanks dat je met 30 personen in een ruimte mag verblijven is het niet de bedoeling dat er in groepsverband (met meer dan 2) gerepeteerd gaat worden (uitgezonderd kinderen/jeugd tot en met 17 jaar).

In de buitensituatie is vanaf heden een maximale groepsgrootte van toepassing t.w. 30 personen. In de buiten-situatie is geen beperking meer qua leeftijd, enkel de groepsomvang is nog deel van de beperkingen. Uiteraard blijven wel de bekende voorschriften (triage, afstand, e.d.) van kracht.

Ondanks dat het direct na de persconferentie duidelijk leek en ook de directe communicatie vanuit het ministerie van OCW geen twijfel gaf, zorgde wederom de ‘vertaalslag’ naar de website rijksoverheid.nl voor onduidelijkheid.

Een korte achtergrond: alle aanpassingen op de website rijkoverheid.nl worden verwerkt door een communicatie-team dat tussen de diverse ministeries opereert. Dit betekent helaas vaak dat uitleg c.q. verduidelijking van maatregelen/versoepelingen zonder feitelijke kennis van de sector wordt gepubliceerd. Het gepubliceerde voorbeeld waarbij wordt aangeven dat het toegestaan zou zijn om met 15 duo’s o.l.v. een begeleider in een ruimte te verblijven is niet van toepassing op repetities maar op de situatie van sport. Dit alles heeft te maken met omstandigheden waaronder en voorzieningen die in veel situaties niet met elkaar te vergelijken zijn.

We snappen dat er verenigingen zijn die over een situatie beschikken waarbij het mogelijk wel vergelijkbaar is, ook snappen we alle vragen over repeteren in een circustent zonder zijwanden (is dat buiten of niet) en vergelijkbare varianten. We begrijpen de drang om weer aan de slag te gaan maar we roepen op om verantwoordelijk met specifieke situaties om te gaan. Lokale overheden (gemeenten) mogen om moverende redenen maatwerk toepassen, echter door het duidelijke signaal over groepslessen en repetities (waar ook andere instanties aan gehouden zijn zoals muziekscholen) is dit minder vanzelfsprekend.

We benadrukken nogmaals dat individueel muziekonderwijs dus (met toepassing van de bestaande protocollen/voorzorgsmaatregelen) zonder meer hervat mag worden, ook in de buiten-situatie is enkel de groepsomvang (maximaal 30 personen) de enige beperking. Uiteraard blijven wel de bekende voorschriften (triage, afstand, e.d.) van kracht.

De komende periode zullen we nauwlettend de ontwikkelingen monitoren en u indien nodig informeren. We snappen dat dit altijd weer vragen kan oproepen en vergelijkingen met andere sectoren etc. U kunt ons hierover altijd benaderen. Mail via corona@knmo.nl met beleidsmedewerkers Jos van der Sijde of Luuk Mevis. Ook wij hopen dat er op een verantwoorde wijze snel weer overal muziek mag klinken, we zullen er alles aan doen hierbij steun te bieden. Bovenstaande aankondigingen gaan in op woensdag 19 mei als hier vandaag groen licht voor wordt gegeven.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de KNMO,
Bart van Meijl
Voorzitter KNMO

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 17 MEI 2021 - 10:55
Laatste update: 18 MEI 2021 - 10:41