Reserveer nu je advertentieruimte in Klankwijzer Magazine

Reserveer nu je advertentieruimte in Klankwijzer Magazine

De driemaandelijkse printuitgave KNMO Klankwijzer Magazine is het visitekaartje van de amateurmuzieksector in Nederland. Aan de hand van achtergrondverhalen, exclusieve reportages, interviews met verrassende personen en informatieve artikelen laten we zien wie we zijn, wat we doen en waarom het zo leuk is om samen muziek te maken.

Klankwijzer Magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt in tweevoud verspreid onder alle ruim 2000 bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen. Ook muziekscholen, conservatoria, bibliotheken, portefeuillehouders cultuur bij gemeenten, provincies en Tweede Kamerfracties, losse abonnees en partners ontvangen een exemplaar.

Medio december verschijnt een nieuwe uitgave. Reserveer nu je advertentieruimte of informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via redactie@klankwijzer.nl 

De deadline voor de decemberuitgave is 15 november.

Gepubliceerd: 01 NOV 2022 - 16:59