RIC wil repertoireontwikkeling stimuleren met abonnementsvorm

RIC wil repertoireontwikkeling stimuleren met abonnementsvorm

Het Repertoire Informatie Centrum (RIC) wil nieuwe muziek voor blaasorkesten stimuleren door een abonnementsvorm te introduceren. Verenigingen die zich aanmelden, betalen jaarlijks een bedrag waarmee compositieopdrachten worden gefinancierd. De deelnemers krijgen vervolgens toegang tot een aantal nieuwe composities per jaar, die passen bij hun divisie en sectie. Het RIC hoopt zo de repertoireontwikkeling te bevorderen en de diversiteit te vergroten.

Tekst en foto: Redactie Klankwijzer

In de huidige situatie komen nieuwe composities doorgaans op vier manieren tot stand. Op de eerste plaats door het verstrekken van compositieopdrachten door organisaties van bijvoorbeeld festivals en kampioenschappen (NBK, WMC of ONFK) of door instituten zoals het Fonds Podiumkunsten. Ook verenigingen en particulieren verstrekken opdrachten, bijvoorbeeld ter gelegenheid van jubilea. Daarnaast schrijven componisten soms ook op eigen houtje werken die ze vervolgens uitgeven. Het komt ook voor dat componisten op verzoek van uitgevers werken schrijven. “Waar we heen willen is een vorm waarbij meer vanuit een gezamenlijkheid compositieopdrachten kunnen worden verstrekt”, lichtte Jappie Dijkstra de visie van het RIC toe. Soortgelijke samenwerkingsvormen zijn er al. In de brassbandwereld hebben diverse landelijke organisaties al een paar keer hun krachten gebundeld om voor hun nationale kampioenschappen het verplichte werk in de hoogste divisie te laten componeren. Zo schrijft Jan Van der Roost voor 2024 het testpiece voor de kampioenschappen in zeven landen. In België vormen negen toonaangevende fanfares een collectief om met vereende krachten het repertoire voor fanfares een kwaliteitsvolle impuls te geven. Onder de naam Fanfarissimo streven ze ernaar om ieder jaar twee nieuwe originele werken voor fanfareorkest in première te brengen.

Abonnementsvorm
Als variant hierop denkt het RIC aan een abonnementsvorm waarvoor de verenigingen jaarlijks een bepaald bedrag betalen. Uit het gezamenlijk bijeengebrachte potje worden compositieopdrachten verstrekt, evenredig verdeeld over de diverse divisies en secties. Dat kunnen zowel concertwerken als koraalbewerkingen zijn, maar ook marsen of solostukken. De deelnemers krijgen voor hun inleg de beschikking over een x-aantal composities per jaar. Naast de bijdrage van de verenigingen wil het RIC ook fondsen en sponsoren werven om het idee financieel haalbaar te maken. Dijkstra benadrukt dat het voorstel nog in een verkennende fase is. Hij snapt dat er nog wat haken en ogen aan een dergelijk systeem zitten. Zo moet er nog worden nagedacht over hoe de evenredige verdeling van de composities wordt geregeld en hoe alle verenigingen er evenveel profijt van kunnen hebben. Dijkstra: “Vraag me op dit moment niet hoe dat allemaal precies ingeregeld moet worden. De details moeten we nog verder uitwerken. Waar het in dit stadium om gaat is te peilen of voor een dergelijke constructie belangstelling bestaat. Of staan we hier een verhaal te vertellen waar helemaal geen behoefte aan is?”

Het RIC nodigt verenigingen, dirigenten en muzikanten uit om hun mening en suggesties te geven over het idee. Ook mensen die andere ideeën hebben om de repertoireontwikkeling te stimuleren, zijn welkom om te reageren. Dat kan via het e-mailadres: info@repertoireinformatiecentrum.nl 

Op de foto: Jappie Dijkstra introduceerde namens het RIC het idee van een abonnementsvorm om nieuw repertoire te ontwikkelen.

Gepubliceerd: 06 DEC 2023 - 08:13
Laatste update: 07 DEC 2023 - 10:55