Scheidende KNMO-bestuurders benoemd tot erelid

Scheidende KNMO-bestuurders benoemd tot erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 oktober in Breukelen namen Joop van de Meulenreek, Conny van Walraven en Jaap van Waveren afscheid als bestuurder van de KNMO. Bij die gelegenheid werden ze vanwege hun bijzondere verdiensten voor de KNMO (en haar voorloper KNFM) benoemd tot erelid.

Jaap van Waveren neemt met ingang van het nieuwe jaar afscheid als voorzitter van de doelgroep Show, Mars en Percussie. Hij wordt opgevolgd door Lex Boon.
Conny van Walraven heeft afscheid genomen als voorzitter van de National Baton Twirling Association (NBTA). Voor haar is nog geen opvolger gevonden.
Joop van de Meulenreek heeft deze week de voorzittershamer van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen overgedragen. Dat betekent automatisch dat hij ook geen lid meer is van het Algemeen Bestuur van de KNMO. Van de Meulenreek wordt in beide functies opgevolgd door Leonie Heezemans.

Jaap van Waveren begon op 1 januari 1998 als lid van de federatieraad van de KNFM als afgevaardigde van de doelgroep show, drum en percussie Noord-Holland. Hij was later ook bestuurslid van de afdeling Noord-Holland/Utrecht, als SMP-coördinator algemeen bestuurslid van de KNFM en als voorzitter van de doelgroep SMP lid van het Algemeen Bestuur van de KNMO.

Conny van Walraven was vanaf 1997 actief voor de NBTA. Ze was o.a. wedstrijdleider, voorzitter van het college van wedstrijdleiders, lid van de commissie docenten en de laatste jaren voorzitter van het kernteam van de NBTA. Vanuit die positie nam zij deel aan de AB-vergaderingen van de KNMO.

Joop van de Meulenreek startte in 2001, als afgevaardigde van de Noord-Brabantse doelgroep HaFaBra, in de Federatieraad van de KNFM. Hij was voorzitter van de KNFM-afdeling Noord-Brabant/Limburg en, na de fusie van VNM en KNFM, bestuurslid en daarna voorzitter van de BBM en lid van het Algemeen Bestuur van de KNMO.

Het Algemeen Bestuur van de KNMO besloot, in hun afwezigheid, om hen te benoemen tot erelid. Vicevoorzitter Toon Peerboom speldde hen het bijbehorende insigne op en reikte het diploma uit.

Nog meer personele wijzigingen. De generieke commissie Educatie & Jeugd heeft in de persoon van Jan Sietse Haarsma een nieuw voorzitter. Hij volgt Sikke Dijkstra die wel voorzitter blijft van de Muziekbond Groningen Drenthe.

Verder heeft de KNMO sinds zaterdag een volwaardige auditcommissie die het AB van gevraagd en ongevraagd advies gaat voorzien. Zij krijgen bijvoorbeeld inzicht in de jaarstukken en de begroting en mogen daar wat van vinden. Er is gezocht naar mensen met kennis op het gebied van Financiën en ICT en op juridisch en organisatorisch gebied. De commissie bestaat uit Robert de Bruijne (Sr. Business Analyst en Sr. Projectmanager bij de Rabobank, voorzitter van Harmonie Orkest Vleuten en projectleider van Music is de Basis!), Hans Buren (Finance en HRM bij Makkum Rent BV, voorzitter van Femuza, oud-voorzitter van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en penningmeester van het Survento Fanfare Festival) en Mark Jansen (advocaat bij Dirkzwager te Arnhem, gespecialiseerd in IT-recht en privacyrecht en voorzitter muziekvereniging Jubal Varsseveld).

Op de foto v.l.n.r.: De ereleden Jaap van Waveren, Conny van Walraven en Joop van de Meulenreek

Gepubliceerd: 29 OKT 2022 - 16:13
Laatste update: 31 OKT 2022 - 09:42