Schoolorkesten bij basisscholen in Súdwest-Fryslân van start

Schoolorkesten bij basisscholen in Súdwest-Fryslân van start

Kunstencentrum Atrium, Femuza (koepelorganisatie van muziekverenigingen in Súdwest-Fryslân) en gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) zijn gestart met het project Schoolorkesten. Een schoolorkest geeft kinderen de kans om zich muzikaal te ontwikkelen. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen en het speciaal basisonderwijs in de gemeente kunnen hierin meespelen. 

Cultuurwethouder Mirjam Bakker ging op maandag 14 februari langs bij IKC Sint Ludgerus in Workum, waar 's ochtends een van de eerste schoolorkesten in spe aan het repeteren was.

Voor alle kinderen
Elk kind kan deel uitmaken van een schoolorkest. Een schoolorkest is bedoeld voor kinderen die nog geen instrument bespelen. Ervaren meisjes en jongens in de klas kunnen ook meespelen. De samenwerkende partijen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met muziek, want muziek ontwikkelt de intelligentie en sociale vaardigheden.

Wethouder Mirjam Bakker licht toe: “Muzikaal onderwijs is van groot belang voor ieder kind op de basisschool. Het is goed voor het brein en de emotionele ontwikkeling. Het bespelen van een instrument geeft bijvoorbeeld zelfvertrouwen en muziek kan rust geven of vrolijk maken.” Een schoolorkest geeft kinderen een extra mogelijkheid om samen en spelenderwijs muziek te maken. IKC Sint Ludgerus, CBS It Finster en OBS De Pipegaal, alle drie gevestigd in Workum, zijn de eerste scholen die meedoen aan het project. Zij volgen een traject van tweemaal tien weken.

Samenwerking
• De schoolorkesten worden begeleid door een vakleerkracht van kunstencentrum Atrium, die tevens arrangeur en componist is. Atrium zorgt daarnaast voor instrumenten (via het Rabobank-instrumentenfonds).
• De muziekverenigingen zorgen ook voor instrumenten en vrijwilligers. Femuza vertegenwoordigt de verenigingen in het schoolorkestproject. Muziekverenigingen vervullen in dorpen en steden een belangrijke rol op het sociale vlak, hebben veelal een jeugdbeleid en voeren muziekprojecten uit in het basisonderwijs. Daarnaast beschikken ze over jeugdorkesten. Dankzij de schoolorkesten worden meer kinderen gestimuleerd om een instrument te bespelen en zal doorstroming naar verenigingen plaatsvinden. Ook wordt gedacht aan het geven van gezamenlijke concerten.
• Cultuurbureau Akte2 legt de contacten tussen de basisscholen, vakleerkrachten en de muziekverenigingen.

Pilot Workum
In 2019 vond er al een korte pilot plaats bij IKC Sint Ludgerus en CBS It Finster in Workum, met in totaal 25 deelnemende leerlingen, een docent van kunstencentrum Atrium en medewerking van brassband Crescendo uit Workum. De kinderen bespeelden een mix van instrumenten: viool, gitaar, koperblaasinstrumenten, slagwerk, dwarsfluit, blokfluit en keyboard. Na zes repetities volgde een eindconcert. De pilot was een succes, met veel enthousiasme onder de kinderen en samenwerkende partijen.

Meer Muziek in de Klas
Het schoolorkestproject vloeit voort uit het cultuurbeleid 2018-2021 van gemeente Súdwest-Fryslân. Het sluit aan op het convenant Meer Muziek in de Klas, dat de gemeente ondertekende. Meer Muziek in de Klas zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio, door regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. De gemeente heeft een voorlopige subsidie toegekend voor het realiseren van uiteindelijk tien schoolorkesten, tot en met 2025. De intentie is om te komen tot een structurele borging van de schoolorkesten in de hele gemeente.

Op de foto: Cultuurwethouder Mirjam Bakker (rechts vooraan) bezocht groep 6 van St. Ludgerus in Workum muziekdocent Jan Hibma (uiterst rechts) en Hilda Koopmans (links vooraan) van brassband Crescendo. 

Foto: Hanno Elzinga.

Gepubliceerd: 16 FEB 2022 - 09:06
Laatste update: 16 FEB 2022 - 09:12