SDG Tienhoven: al een eeuw tijdloos

SDG Tienhoven: al een eeuw tijdloos

Het leven in de buurtschappen Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek was in het begin van de twintigste eeuw soms saai en eenzaam. Een concert van de naburige Muziekvereniging Breukelen bracht enkele inwoners op het idee om met de oprichting van een eigen muziekvereniging de inwoners tijdens de lange winters wat afwisseling en gezelligheid te bieden. Dat resulteerde op 22 november 1922 in de oprichting van de christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Tienhoven.

Een muziekvereniging oprichten is vlugger besloten dan ook werkelijk gedaan. Want hoe krijg je het geld voor het instrumentarium bijeen? In het plassengebied rond Tienhoven hadden ze daar iets slims op bedacht. De initiatiefnemers besloten om renteloze aandelen uit te geven. De actie leverde 999 gulden op. Omgerekend naar de huidige tijd zou dat bijna 16.000 euro zijn. Niet slecht voor een beginnende club.

Tradities
Twintig inwoners meldden zich aan als lid van de christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Tienhoven, een dorpsgemeenschap die bestaat uit de buurtschappen Oud-Maarsseveen, Tienhoven, Molenpolder, Bethunepolder en het reeds genoemde plassengebied. De viering van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina op 12 en 13 september 1923 was een mooi moment om het jonge gezelschap voor het eerst aan het publiek te tonen. “Zonder Tienhoven, geen SDG”, zegt voorzitter Pim de Graaf een eeuw later. “De muziekvereniging was en is nog steeds een van de drijvende krachten achter het verenigingsleven in het dorp. En hoewel er binnen SDG telkens weer een drive is om te vernieuwen en mee te gaan in een veranderende samenleving, hebben wij in al die jaren getracht lokale tradities in ere te houden. Tradities die de mensen bij elkaar brengt en verbindt.”

Promsconcerten
Een van de muzikale hoogtepunten in de geschiedenis van SDG was de samenwerking met Rogier van Otterloo. Hij componeerde speciaal voor de fanfare het werk De Veenkluit, genoemd naar het dorpshuis in Tienhoven waar het orkest nog steeds repeteert. Voor de opname van de gelijknamige cd werkte het orkest onder leiding van Jos Pommer samen met jazzpianist Pim Jacobs. Bekend zijn ook de Promsconcerten Stichtse Vecht met optredens van bekende artiesten (onder andere Mariska van Kolk, Lois Lane, Denise Jannah, Tony Neef), koren en popformaties voor zalen met 600 bezoekers.

Erfgoed
De Graaf vervolgt: “Al een eeuw lang komen mensen vanuit het dorp en ver daarbuiten wekelijks bij elkaar om samen mooie muziek te maken, een gezellige tijd te hebben en even de dagelijkse beslommeringen te vergeten. Zo vanzelfsprekend is het niet meer om een muziekinstrument te leren bespelen om onderdeel te worden van een plaats waar het collectief altijd belangrijker is dan het individu. Het helpt dat het fanfareorkest in 2020 is aangemerkt als immaterieel erfgoed dat wij met elkaar willen en moeten behouden. De dorpsfanfare als tijdloos cement van de samenleving. Daar gaan we voor!”

Muzieklessen
Om het ledental op peil te houden investeert de vereniging in projecten op de basisscholen in de Stichtse Vecht om kinderen met blaasinstrumenten en slagwerk in contact te brengen. Onder meer met muzieklessen binnen schooltijd op instrumenten van de club. In 2023 start SDG met een project voor volwassenen, gebaseerd op de succesformule van het Friese concept Nij Talint Orkest. De Graaf: “Een fantastisch initiatief om een volwassen doelgroep aan te boren van mensen die dolgraag muziek willen leren maken of een oude hobby weer willen oppakken. We gaan dit breed uitrollen, lokaal maar ook buiten onze gemeentegrenzen.”

Visie
Dit plan past ook binnen de visie van de vereniging om een regionaal fanfareorkest te willen zijn met vernieuwende muziek en optredens voor een breed publiek. Dat wil de vereniging bereiken door continu te blijven werken aan het uitbouwen van het orkest naar een stabiele en complete bezetting met rond de 50 muzikanten. De Graaf: ”Daar zijn we nog niet, maar dat is en blijft de stip op de horizon. Naast eigen pr-activiteiten hebben wij in de afgelopen jaren veel gebruikgemaakt van subsidiemogelijkheden van overheid en fondsen om vernieuwende projecten ondersteund te krijgen. Dat maakt dat wij als vereniging investeringen kunnen doen om instrumentarium te vernieuwen en grote projecten met ook vrij forse begrotingen niet uit de weg gaan. Dit heeft een enorme boost gegeven aan onze regionale bekendheid.”

Jubileumeditie
SDG Tienhoven viert het 100-jarig bestaan zaterdag 26 november met een jubileumeditie van de Proms Night Stichtse Vecht met Petra Berger, Tony Neef en coverband Red Bennett in de Stinzenhal in Breukelen. Kaarten en informatie: https://sdgtienhoven.nl.

Op de foto: SDG Tienhoven wil meegaan in een veranderde samenleving. 

Tekst: Onze redactie : Foto: Aanlevering SDG

Gepubliceerd: 11 OKT 2022 - 15:42
Laatste update: 14 OKT 2022 - 14:45