Spannum in de ban van Wat bisto leaflik!?

Spannum in de ban van Wat bisto leaflik!?

In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie zoomen we in op de openlucht voorstelling Wat bisto leaflik!? die de 125-jarige christelijke muziekvereniging Oranje in Spannum de komende weekenden opvoert.

Dat er uitgerekend in Spannum een openluchtspel over hem zou worden opgevoerd, had Waling Dijkstra wellicht nooit kunnen bedenken. Het boterde namelijk destijds helemaal niet tussen hem en de inwoners van Spannum. De steeds vrijzinniger Waling stond vaak recht tegenover de orthodox-protestantse meerderheid van de dorpsbewoners.

Grondlegger
Waling Dijkstra is één van Frieslands grootste schrijvers en dichters en grondlegger van de Friese theatercultuur. Dijkstra werd op 14 augustus 1821 geboren in Vrouwenparochie als zoon van een bakker. Zijn ouders huurden in 1824 een bakkerij in Spannum. Als jongetje van drie jaar oud bleef hij in eerste instantie bij zijn opa wonen in Vrouwenparochie. Na de dood van zijn vader in 1840 ging hij alsnog naar Spannum om zijn moeder te helpen. Hij deed dat met tegenzin, want hij hield veel meer van schrijven en dichten in de Friese taal. Hij maakte tekeningen van boerderijen en koeien en tegen betaling rijmwerk voor bruiloften. In deze periode begon hij ook met het maken van Friese ballades, rijmen en liedjes. In het dorp mochten ze Waling niet zo graag vanwege zijn andere manier van denken. Ook op het gebied van romantiek hield hij zich niet aan de toen geldende regels. Dit alles veroorzaakte veel drama in zijn leven. De titel Wat bisto leaflik!? (Wat ben je lief!?) verwijst naar zijn bekende nummer Simmermoarn (Zomerochtend), maar was Waling zelf ook zo lief?

Hoofdrol
Schrijver Dick Jansen heeft het stuk gebaseerd op het levensverhaal van Waling en dan vooral gericht op de periode die hij in Spannum heeft doorgebracht. Dat verhaal bestaat uit verschillende thema’s: passie voor de Friese taal en cultuur, het schrijven, maar ook het geloof, dat een centrale rol in zijn leven speelde én de zoektocht naar liefde en de pijn die Waling daarbij moest doorstaan. Het stuk zal met en door een deel van de Spannumer gemeenschap op de planken worden gebracht. Met uiteraard een hoofdrol voor de plaatselijke fanfare. Het stuk wordt onder regie van Tineke Broers in samenwerking met de christelijke muziekvereniging Oranje opgevoerd in een door Jaap Groen ontworpen decor achter de boerderij aan de Tsjerkebuorren 16 in Spannum. De muziek is speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd door Thom Zigterman.

Festivalsfeer
Bezoekers kunnen voorafgaand aan het openluchtspel in festivalsfeer al kennismaken met de passies van Waling Dijkstra. Je kunt zelf creatief aan de slag, genieten van een lezing of muziek, er zijn versnaperingen verkrijgbaar en meer.

Openluchtspel Wat bisto leaflik!? door CMV Oranje Spannum o.l.v. Thom Zigterman | donderdag 8 juni t/m zaterdag 10 juni en donderdag 15 juni t/m zaterdag 17 juni, 21.00 uur | Kaarten: www.watbistoleaflik.nl 

Op de foto: De 125-jarige fanfare Oranje vervult een hoofdrol in het openluchtspel over schrijver Waling Dijkstra.

Foto: Facebook Oranje

Gepubliceerd: 07 JUN 2023 - 11:52