Spelen bij 200-jarige Sint Cecilia is erfelijk bestemd

Spelen bij 200-jarige Sint Cecilia is erfelijk bestemd

Er zijn weinig muziekverenigingen die zo diepgeworteld zijn in de lokale gemeenschap als de Koninklijke harmonie Sint Cecilia uit het Limburgse Mheer. Als sinds jaar en dag is circa tien procent van de bevolking op de een of andere manier verbonden aan de harmonie. Dit jaar viert de vereniging haar 200-jarige bestaan.

Het lidmaatschap van de Koninklijke harmonie Sint Cecilia is min of meer erfelijk bestemd. “De vereniging leunt vanouds sterk op de familiebanden binnen de dorpsgemeenschap”, legt voorzitter Joep Leerssen de kracht van de vereniging uit. “De combinatie van een hoog muzikaal niveau en een hoog gezelligheidsgehalte werkt ook aantrekkelijk op nieuwe ingezetenen die de harmonie steevast tijdens een van de vele dorpsevenementen te zien krijgen. Via de lokale lagere school en de buitenschoolse contacten van de dorpsjeugd worden kinderen vertrouwd gemaakt met blaasmuziek.”

Napoleon
In Limburgse dorpen en steden waren er al voor 1800 kerkkoren en schutterijen die feesten en processies opluisterden. De Franse Revolutie had dat allemaal platgeslagen, maar dankzij Napoleon kon men zich vanaf het begin van de negentiende eeuw weer op straat begeven tijdens processies of parades. Een van de eerste harmonieën die als zodanig is opgericht is die van Mheer. Er waren moeilijkheden gerezen met muzikanten die van elders moesten komen om de plaatselijke bronkprocessie te begeleiden. Met als gevolg dat de inwoners van Mheer besloten de muzikale omlijsting maar zelf op te pakken.

Recordscores
De koninklijke van Mheer is een vereniging die aan (straat)optredens binnen de eigen dorpsgemeenschap minstens zoveel waarde hecht dan aan hoogstaande concerten of uitdagende concoursen. Vooral in de tweede eeuw van haar bestaan is het peil gestaag omhoog gegaan. Die stijgende lijn resulteerde in kampioenschappen en recordscores in de superieure afdeling/eerste divisie die met name onder leiding van Fried Dobbelstein (afkomstig uit de Mheerder dorpsgemeenschap) behaald werden. Daarnaast is de harmonie altijd trouw gebleven aan haar oorsprong als straatkorps. In de jaaragenda staat de Mheerder Bronk centraal. Ook worden belangrijke processies elders opgeluisterd zoals de Heiligdomsvaarten van Maastricht en Susteren en de viering van 750 jaar Sacramentsdevotie in Luik in 2014. “De vereniging is hecht verworteld in de Mheerder dorpsgemeenschap, die zelf vrijwel spreekwoordelijk bekend staat om haar intensief gemeenschaps- en verenigingsleven”, zegt Leerssen. “Er is een nauwe band met de parochie en met het kasteel van Mheer (de kasteelheer, baron de Loë, is beschermheer), en een goede samenwerking met de schutterij en de jonkheid om de Mheerder dorpsevenementen in ere te houden. De harmoniezaal, gelegen tegenover de kerk en het kasteel, die de vereniging vlak na de oorlog in eigen beheer bouwde, is nog steeds de centrale locatie voor alle gemeenschapsactiviteiten.”

Vergrijzing
De vereniging telt 80 leden met daarnaast een drumband. Uit de gelederen van de harmonie is ook de blaaskapel De Bergweider Muzikanten geformeerd die alle gezelligheidsevenementen van het dorp opluistert. Toch voelt ook Sint Cecilia dat tijden veranderen. Leerssen: “In 2019 kwam een einde aan een periode van 30 jaar waarin de ambitieuze en bevlogen dirigent Fried Dobbelstein het muzikale niveau van een harmonie uit een klein dorp tot de uiterste hoogte had opgestuwd. Zijn opvolger Bart Deckers is aangetreden op een moment dat de vergrijzing zich doet gevoelen, waar dan ook nog eens de corona-epidemie overheen kwam. De vereniging wil in deze jaren vooral consolideren: de leden betrokken houden door de verenigingsbanden hecht te houden, gebruik te maken van de eigen interne kracht en daarbij een muzikaal peil te handhaven dat de leden blijft uitdagen, prikkelen en motiveren. Wij zien met genoegen dat onze uitstraling van "niveau + gemoedelijkheid" ook talentvolle muzikanten uit buurdorpen aantrekt. In de context van de Limburgse vergrijzing zal de buitendorpse uitstraling van Mheer misschien een breder reservoir aan muzikaal talent moeten aanspreken.”

Jubileumconcert
De viering van het jubileum was voorzien voor 2021, maar alle inspanningen werden herhaaldelijk onderuit gehaald door de opeenvolgende golven van de corona-epidemie. De “Gouden Bronk” van 2022, met perfect weer en een enthousiaste deelname van het voltallige dorp, drie dagen lang tot diep in de kleine uurtjes, maakte veel goed. Ook de eerste Mheerder Wijnfeesten waren een succes. Zondag 16 oktober is in het Theater aan het Vrijthof een jubileumconcert in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile van Eijsden dat geopend wordt door Gouverneur Emile Roemer. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via: https://www.harmoniemheer.nl/ 

Foto: Artica Heer-Maastricht

Gepubliceerd: 04 OKT 2022 - 19:11