Stijgende energieprijzen zorgen voor extra kostenpost

Stijgende energieprijzen zorgen voor extra kostenpost

De stijgende energieprijzen kunnen voor een vereniging met een eigen clubgebouw voor een flinke onverwachte kostenpost zorgen. Helaas geldt de compensatieregeling voor huishoudens en bedrijven niet voor verenigingen.

Verduurzaming en besparing
De beste besparing is het verminderen van je verbruik door goed op te letten en te verduurzamen. Daarvoor hebben we wat tips onder elkaar gezet voor de komende winter:

  • Houd de warmte binnen (deuren en ramen gesloten, maar ventileer binnenruimtes wel in verband met corona).
  • Zet de thermostaat lager als je er niet bent, en zorg ervoor dat niet iedereen bij de thermostaat kan.
  • Laat lampen niet onnodig branden.
  • Voor zover dat nog niet is gedaan: vervang lampen door ledverlichting.
  • Plaats bewegingsmelders in ruimtes die weinig gebruikt worden, denk aan vergader- en opslagruimtes en toiletten.
  • Haal opladers en apparaten uit het stopcontact als ze niet worden gebruikt.
  • Plaats geen meubilair tegen de verwarming, dat houdt de warmte tegen.
  • Vraag de huisinstallateur of ruimtes per stuk verwarmd kunnen worden. Om alleen de ruimtes te verwarmen die je gebruikt.
  • Check of de verwarmingsketel op de juiste momenten warmte produceert.

Natuurlijk kun je ook investeren in duurzame energie, zoals zonnepanelen. Heeft jouw vereniging daar ervaring mee, laat het ons dan weten. Het zou fijn zijn als je met jouw kennis en ervaring andere verenigingen verder kunt helpen.

Verder is er nog een aantal financiële regelingen waar je als vereniging van gebruik kunt maken:

Verhoging heffingskorting
De heffingskorting voor energiebelasting is opgehoogd van €556,56 naar €824,77 in 2022, dit zal helaas niet genoeg zijn om de stijgende energieprijzen te compenseren.

Teruggaaf energiebelasting instelling:
Bepaalde instellingen kunnen in aanmerkingen komen voor een teruggaaf van een deel van de Energiebelasting. Deze belasting (momenteel 9% btw) betaal je als vereniging aan de energieleverancier en staat vermeld op je jaarlijks eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting, minus de heffingskorting. Hierop kun je aanspraak maken als je als culturele vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling bent (ANBI) of een sociale instelling of als je verenigingsgebouw ook dienst doet als een multifunctioneel centra (zoals een dorpshuis).

Lees hier meer over de regeling: klik HIER 

 

Energiestress buurt- en dorpshuizen: vul de enquête in

Dorps- en buurthuizen komen in grote problemen door de torenhoge energietarieven.

Verwarming en licht, gas en stroom, zijn veelal de belangrijkste posten op de begroting. In het programma Meldpunt van omroep Max trok de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) hierover al aan de bel. Maar er moet meer gebeuren, willen het rampscenario waarbij dorps- en buurthuizen gaan omvallen, voorkomen worden.

Daarvoor is de steun nodig van de overheid. De LVKK, het platform Dorpshuizen.nl en LSA-bewoners willen zich hier hard voor maken. Om dat te doen hebben de organisaties concrete informatie over de omvang van het probleem nodig. Zit jij in het bestuur van jullie dorpshuis, dan help je ons door het invullen van een korte enquête

Met de uitkomsten willen de belangenorganisaties overheden (Rijk, provincie en gemeente) zowel ambtelijk als politiek bewegen om met passende maatregelen te komen voor buurt- en dorpshuizen zodat ze hun belangrijke functie in dorp en wijk kunnen blijven vervullen. 

Foto©️: Freepik.com 

Gepubliceerd: 11 OKT 2022 - 19:23
Laatste update: 15 OKT 2022 - 19:20