Tambour-maîtreopleidingen in Gelderland en Brabant

Tambour-maîtreopleidingen in Gelderland en Brabant

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) start op 1 oktober 2022 een basiscursus tambour-maître. De Muziekbond Gelderland-Flevoland houdt begin 2023 een nieuwe tambour-maîtrecursus.

De opleiding van de BBM staat onder leiding van Corné Pas, tambour-maître onder andere bij het Fanfarekorps der Genie. De cursus bestaat uit 6 lessen van 3,5 uur.

Cursusdata en locatie:
Zaterdag 1 oktober 2022, Sporthal de Slagen, Waalwijk
Zaterdag 8 oktober 2022, Sportcentrum Waspik, Waspik
Zaterdag 29 oktober 2022, Sporthal de Slagen, Waalwijk
Zaterdag 12 november 2022, Sportcentrum Waspik, Waspik
Zaterdag 26 november 2022, Sporthal de Slagen, Waalwijk
Zaterdag 3 december 2022, Sporthal de Slagen, Waalwijk

De lestijden zijn van 9.00 tot 13.00 uur. Je begint met een uur theorie, gevolgd door twee uur praktijk. Tussendoor is er een half uurtje pauze. De cursus wordt afgesloten met een examen. Het theorie-examen is op 3 december 2022 tijdens de laatste les. Het praktijkexamen vindt plaats op zaterdag 17 december 2022 van 9.00 - 13.00 in de sporthal van het Turfschip in Etten-Leur. Aan dit examen verleent de Tamboergroep van het Fanfarekorps der Genie uit Vught medewerking. Het cursusgeld bedraagt 150,00 euro per persoon. Er komen verder geen extra kosten bij. Het lesboek is inclusief. Deelnemers moeten wel zelf voor een tambour-maîtrestok zorgen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn looptechniek met de tambour-maîtrestok, behandeling van veel voorkomende stoktekens, instructie geven van exercitieles aan muziekkorpsen, basistechnieken takteren/dirigeren van een orkest en theoretische kennis van muziekorkesten op straat/reglementen concoursen/wedstrijden.

Inschrijven kan via de website van de Brabantse bond: www.brabantse-muziekbond.nl. 
Voor nadere informatie kun je terecht bij Anja Geleijnse, kantoor BBM: a.geleijnse@brabantse-muziekbond.nl 

Gelderland
De Muziekbond Gelderland-Flevoland houdt begin 2023 een nieuwe tambour-maîtrecursus. Het doel van de opleiding is de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden aan te reiken om als tambour-maître een orkest te kunnen leiden tijdens optredens. De opleiding wordt gehouden in Dorpscentrum De Brink in Loenen (Gelderland).

Data:
Zaterdag 7 en 21 januari 2023
Zaterdag 4 en 18 februari 2023
Zaterdag 4 en 18 maart 2023
Zaterdag 1 april 2023
Zaterdag 15 april 2023 (Examen)
De aanvangstijd is 10.00 uur en de cursus duurt steeds tot 14.30 uur.

De opleiding is verdeeld in de modules individuele exercitie, korpsexercitie/groepsexercitie, stoktekens en loophoudingen, takteren en dirigeren, protocol ceremonieel tijdens optredens. De modules worden door elkaar gegeven, echter tijdens de eerste dagen ligt de nadruk op het goed kunnen uitvoeren van exercitiebewegingen en het geven van instructie. Voor de meeste kandidaten geldt dat ze moeten wennen aan het “voor de club” staan en het geven van (mondelinge) commando’s ten behoeve van exercitielessen. De (mondelinge) commando’s worden later in de opleiding vervangen door stoktekens. Het takteren (maatslaan) c.q. dirigeren krijgt binnen de opleiding veel aandacht. Uitgangspunt is dat de kandidaten, na het doorlopen van de opleiding, in staat moeten zijn het orkest tijdens optredens muzikaal te leiden.

Tijdens de opleiding wordt (per kandidaat/vereniging) een handboek samengesteld waarin de exercitie, stoktekens en eventueel tromsignalen worden opgenomen. Dit handboek kan bij de eigen vereniging worden gebruikt als naslagwerk.

De docenten zijn Maarten Pijnenborg (tambour-maître Orkest Koninklijke Luchtmacht), Martijn Vogelaar (tweede tambour-maître Tamboers en Pijpers en Marinierskapel), Roland Grootenboer (tambour-maître Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso) en Marc Gouswaart (tambour-maître Orkest koninklijke Marechaussee).

Tijdens het examen zal een orkest de kandidaten muzikaal ondersteunen. Deelname aan het examen is niet verplicht.

Opgave/Inschrijven via de website: https://mbgf.nl/tamboer-maitre-opleiding-mbgf-2023/ 

©️ Foto: FV Media Producties

Gepubliceerd: 06 SEP 2022 - 15:27