Taptoes gaan voor kwaliteit

Taptoes gaan voor kwaliteit

Het (gedrukte) KNMO Klankwijzer Magazine keek in de uitgave van maart met voorzitter Richard van Riel van Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) vooruit op het nieuwe taptoeseizoen. Hieronder volgt de integrale tekst van dit artikel.

KNMO Klankwijzer Magazine verschijnt 4 keer per jaar. De kosten van een jaarabonnement zijn 17,44 eur. Aanmelden als abonnee: redactie@klankwijzer.nl

TAPTOES GAAN VOOR KWALITEIT

Het taptoeseizoen staat voor de deur. Met het einde van de economische crisis is ook de terugloop van het aantal evenementen gestabiliseerd. Wat heet, er zit zelfs groei in. “Organisaties kiezen eerder voor kwaliteit dan voor kwantiteit”, zegt Richard van Riel, de nieuwe voorzitter van Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK).

Het zag er een jaar of vijf geleden beroerd uit voor de showkorpsen. De economische recessie trok een zware wissel op de werkgelegenheid van de bands. Het aantal taptoes in Nederland liep dramatisch terug. Inmiddels ligt de crisis achter ons. Langzaam veert ook het aantal muzikale buitenevenementen weer op. “Er is duidelijk een stabilisatie opgetreden de afgelopen jaren”, zegt Richard van Riel. “Het aantal evenementen is weer groeiende. Net als in de retailsector zijn de grotere en sterkere organisaties overgebleven.”
Nederland heeft een groot aanbod aan muziekevenementen. Dat is volgens Van Riel eerder een handicap dan een voordeel. Veel festiviteiten zijn gratis of voor een habbekrats toegankelijk. Dat zijn over het algemeen niet de meest krachtige organisaties. “Gek genoeg - of juist niet - zijn het de organisaties met de duurdere entreekaarten die ook de komende jaren taptoes en parades blijven programmeren”, voorspelt Van Riel.

STEEDS LATER
De SCVK is voor contracten en boekingen in het komende seizoen betrokken bij meer dan veertig evenementen. Daar kan nog wel wat bij komen. Het is een trend dat organisaties steeds later besluiten of ze al dan niet een evenement organiseren en welke korpsen ze dan willen hebben. Opvallend is volgens Van Riel dat organisaties vaak zelf heel goed op de hoogte zijn van wat er in de showwereld te koop is. “De indruk bestaat weleens dat de SCVK hier leidend in is. De werkelijkheid is dat organisaties meestal een heel duidelijk beeld hebben van welke clubs ze willen. Ze zoeken hierbij naar een mooi afwisselend programma in muziekstijl, uniformering en kwaliteit. Organisaties zijn nog steeds bereid te betalen voor een groot en liefst ook goed orkest. Ook kleine korpsen met een bijzonder thema of unieke uitstraling zijn in trek. Dat is niet veel anders dan jaren geleden. Echter nu de budgetten onder druk staan, hebben kleinere clubs die wat minder kosten meer kansen. Als je je als muziekkorps maar onderscheidt, opvalt en iets bijzonders aan het publiek presenteert.”

HERKENNING
Dat onderscheid realiseer je niet met een té conceptuele show, stelt Van Riel. Het publiek moet de voorstelling direct kunnen begrijpen. Als het te ingewikkeld wordt, haken ze af. Van Riel: “Herkenning, muzikaliteit en ook traditie spreken nog altijd het meest aan. Het publiek heeft maar 11 minuten om de show en het verhaal te begrijpen en te omarmen. Wanneer een speaker moet uitleggen wat de inhoud is van de show wordt het lastig. De muziek en de choreografie moeten voor zich spreken. De toeschouwer moet het direct snappen, horen én voelen. De jurering en reglementering van het WMC hebben de afgelopen jaren invloed gehad op de artistieke inhoud van de shows. Echter de wereld van 11 minuten op een WMC is wezenlijk anders dan die van de gemiddelde taptoebezoeker op een kerkplein in Nederland. Clubs die dat door hebben, scoren beter en zijn geliefder bij taptoeorganisaties.”

KWALITEIT
Organisaties kiezen volgens Van Riel eerder voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Muziekkorpsen kunnen geen lagere tarieven rekenen. Ze zitten vast aan kosten voor busvervoer, transport en instructie. Uitgaveposten die voortdurend stijgen. Organisaties kiezen er dan eerder voor om een korps minder te contracteren. “Liever een club minder, dan mindere clubs, is wat we bij de SCVK terug horen”, zegt van Riel. Om toch geld in het laadje te krijgen kiest een toenemend aantal verenigingen in de wintermaanden voor podiumoptredens, concerten en andere activiteiten. Toch is Van Riel niet bang dat de uiterste consumptiedatum van de taptoeformule in zicht komt. “Muziekverenigingen die zich duidelijk positioneren en organisaties die een bijzonder evenement neerzetten, blijven bestaan. Nu en in de toekomst is er ruimte voor culturele muziekevenementen. Als wij als SCVK daar een bijdrage aan mogen leveren, zien we dat als een succes.”

OVERHAND
De trend om niet-muzikale acts aan het programma toe te voegen is nog steeds actueel. Toch denkt Van Riel niet dat dit soort programmaonderdelen op termijn de overhand krijgt. “Het experimenteren met taptoeprogramma’s is nog steeds gaande, merken we bij SCVK. Echter de taptoebezoeker is voor het merendeel traditioneel ingesteld. Belangrijk is dat er een balans is in de programmering en dat het evenement als totaalconcept wordt gepresenteerd. Door decor, programma en presentatie op elkaar te laten aansluiten, wordt het meer een geheel. Dat spreekt veel meer aan dan 90 minuten korpsen laten lopen op een leeg of te groot voetbalveld. Ook daar proberen we als SCVK organisaties in te adviseren. Staat er een tribune, is er een voorprogramma, een gezellig horecapunt, et cetera? Ook die keuzes zijn van invloed op het succes van een taptoe. De bezoeker wil beleving en entertainment. Een winderig plein met lawaai vanaf een naastgelegen kermisterrein biedt niet de juiste ambiance om aan een succesvolle taptoetraditie te bouwen.”

PASSIE
Richard van Riel, bandmanager van marchingband Exempel uit ’s-Hertogenbosch, is sinds 1 januari voorzitter van de SCVK. Hij volgde Martin Timmer op die na 21 jaar - waarvan 9 jaar als voorzitter - afscheid nam. Het doel, de inzet en de werkwijze van de organisatie spreken hem erg aan. “Sinds de oprichting in 1968 is er door een wisselend team veel werk verzet”, zegt Van Riel. “Belangeloos is met passie gezorgd dat zoveel mogelijk muziekkorpsen een podium kregen om hun artistieke prestaties aan het publiek te tonen. Onlangs is oprichter Aad Kros op 81 jarige leeftijd overleden. Nog precies zo als toen hij startte is het doel van de SCVK organisaties en korpsen te koppelen om een mooi evenement te programmeren. Wat me opvalt is de kennis bij de bestuurders over de verschillende evenementen, muziekverenigingen en hun specifieke kwaliteiten. De bestuurders komen allemaal voort uit plaatselijke muziekverenigingen. In het huidige bestuur zitten mensen van Juliana Amersfoort, Wilhelmina Sleeuwijk, Kamper Trompetterkorps en Exempel ’s-Hertogenbosch. Het is fijn om te zien dat deze bestuurders op vrijwillige basis zich het hele jaar door willen inzetten voor de amateurmuziek en in het bijzonder voor de Nederlandse show- en marskorpsen.”

SCHAKEL
Van Riel constateert dat de SCVK na ruim 50 jaar nog altijd een belangrijke schakel is tussen evenementenorganisaties en korpsen. Toch wil hij de SCVK nadrukkelijker positioneren als belangenbehartiger van de showsector. Samen met het bestuur is hij bezig met het ontwikkelen van een beleidsvisie voor de komende drie jaar. Daarin wordt wat hem betreft ook aandacht besteed aan activiteiten om de verenigingskracht te versterken. “Basis is en blijft het ondersteunen van korpsen. Mijn idee daarbij is dat dat niet enkel is door het koppelen van show- en marchingbands aan organisaties. Ik wil zorgen dat we vanuit de stichting clubs ondersteunen door kennisoverdracht via bijeenkomsten voor bandmanagers, bestuurders en muzikanten. Door verenigingen krachtiger te laten zijn en ze te ondersteunen in hun ontwikkeling dragen we bij aan de toekomst van muziekkorpsen in Nederland.”

Dit artikel is overgenomen uit KNMO Klankwijzer Magazine. Dit is de gedrukte uitgave van het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer. De kosten van een jaarabonnement (4 nummers) zijn 17,44 euro. Aanmelden als abonnee: redactie@klankwijzer.nl

Nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer brengt ook een nieuwsbrief en een nieuwskrant uit. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor deze GRATIS uitgaven en je ontvangt beide automatisch in je mailbox.

Gepubliceerd: 30 APR 2019 - 12:06
Laatste update: 30 APR 2019 - 12:15