Tip uit protocol: kijk of je straks in kerk of sporthal terecht kunt

Tip uit protocol: kijk of je straks in kerk of sporthal terecht kunt

In afwachting van het onderzoek of een onderlinge afstand van 1,5 meter voor blazers toereikend is, adviseert de KNMO om nog niet samen te musiceren. Verenigingen kunnen zich wel alvast voorbereiden op een toekomstige hervatting van de activiteiten. Daarvoor is een groot aantal richtlijnen en adviezen samengesteld. Zoals: kijk of je straks in een groter gebouw terecht kunt, bijvoorbeeld een kerk of een sporthal. 

Een aantal richtlijnen zetten we voor u op een rij:

• Maak een plan voor het gebruik van de repetitieruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken.

• Verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de vloer, maak daarvan een plattegrond en gebruik deze als logistiek routeplan.

• Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open) vóór en na een repetitie, niet tijdens de repetitie. Gebruik géén airconditioning omdat dit de lucht in de ruimte rond pompt en niet zorgt voor ventilatie.

• Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze, neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis.

• Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.

• Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!

• Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met de verhuurder.

• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).

• Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingsapparatuur en dergelijke tot de direct betrokkenen.

• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem je eigen materialen mee naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.

• Gebruik beschermende materialen waardoor besmetting zich niet door de ruimte kan verspreiden (plastic afscheidingen, folie, etc.). Dit geldt ook voor de dirigent. Nb: Dit aspect is nog in onderzoek o.a. door TU’s Delft en Eindhoven.

• Zorg als koor/orkest zelf voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van leden, tot hun thuiskomst.

• Wijs een persoon aan die toeziet op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen.

• Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft niet naar de repetitie kan komen. Hetzelfde geldt als een medebewoner dergelijke klachten heeft.

• Ontwerp een maatgericht instroomtraject voor personen met een hoger risico, in het bijzonder ouderen, diabetici en personen met hartproblemen of overgewicht.

• Denk creatief na over alternatieven, zoals:
- repeteren in deelgroepen (stemgroepen, orkestgroepen);
- digitaal repeteren, of een combinatie van fysiek en digitaal;
- buiten repeteren/concerteren in plaats van binnen;
- tijdelijk een kleiner koor/orkest, of afzonderlijke deelkoren/ensembles;
- streaming van een concert in plaats van live-uitvoering;
- concertante uitvoering in plaats van theatrale uitvoering.

• Onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitieruimte. Bijvoorbeeld: kerkgebouwen, sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, leegstaande theaters et cetera. Vraag daarbij eventueel hulp van de lokale overheid en andere lokale instanties/ondersteuners.

KLIK HIER voor dit volledige protocol met richtlijnen voor 1-op-1 lessen (tot en met 3 personen maximaal, inclusief docent), groepslessen (groepen groter dan 3 personen) en samenzang/-spel.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 13 MEI 2020 - 17:50
Laatste update: 13 MEI 2020 - 18:01