Update KNMO: tikkeltje meer ruimte voor muzieksector

Update KNMO: tikkeltje meer ruimte voor muzieksector

De KNMO heeft naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag een update doen uitgaan van de coronamaatregelen voor de muzieksector. 

In het kort komt de update neer op het volgende:
• Publieke gebouwen blijven gesloten.
• Jongeren t/m 17 jaar mogen buiten vrij samenkomen en dus repeteren volgens ons protocol.
• Jongeren t/m 17 mogen ook binnen vrij samenkomen en repeteren, alleen kan dit enkel in een niet-publiek gebouw.
• Jong volwassenen t/m 26 jaar mogen weer buiten sporten, mits dit bij een sportaccommodatie gebeurt. Onderdelen van de sector, zoals majorette en twirl, die als sport aangemerkt kunnen worden vallen hier dus ook onder.


De volledige tekst van de brief:

Een jaar geleden betrad het coronavirus ons land, wat resulteerde in ingrijpende gevolgen voor ons land en onze sector. Ondanks een hoopvolle zomer bevinden we ons sinds december weer in een algemene lockdown. Met de komst van de Britse variant neemt het aantal besmettingen per dag minder af dan een paar weken geleden, de noodzaak voor strenge maatregelen zoals de avondklok en de lockdown blijft.

In de persconferentie van 23 februari is een aantal versoepelingen aangekondigd vanaf 3 maart die ook effect hebben op (delen van) onze sector.

Locaties
Publieke gebouwen zoals theaters, muziekscholen en centra voor de kunst blijven gesloten tot ten minste 15 maart.
In veel gevallen is het afhankelijk van het standpunt van de lokale overheden (gemeente) of een (verenigings)gebouw aangemerkt is als publiek toegankelijk gebouw. Bij eerdere vragen hierover is reeds aangegeven dat met name een verenigingsgebouw niet per definitief een openbaar/publiek gebouw is aangezien de toegang tot het gebouw vaak is voorbehouden aan voorwaarden (zoals lidmaatschap).

Jongeren tot en met 17 jaar
Op basis van de huidige maatregelen en voorschriften zijn voor jongeren tot en met 17 jaar de volgende situaties onder voorwaarden weer toegestaan:
• Buiten vrij samenkomen zonder toepassing van de 1,5 meter-regel. Dit betekent dat (jeugd)orkesten met leden tot en met 17 jaar weer buiten mogen repeteren. Ondanks het feit dat ‘samenkomen’ zonder toepassing van de 1,5 meter regel is toegestaan adviseren wij bij repetities de richtlijnen die zijn opgenomen in het KNMO protocol te volgen waaronder de afstand tot elkaar. De reden hiervoor is dat enkel ‘samenkomen’ een andere situatie is dan ‘samen buiten repeteren’.
• Binnen vrij samen komen en zodoende repeteren met toepassing van de richtlijnen in het KNMO protocol. Uiteraard kan dit enkel wanneer het gebouw niet aangemerkt is als openbaar gebouw. Het gaat hier dus om een samenkomst met een besloten karakter voor jongeren tot en met 17 jaar.

Personen tot en met 26 jaar
Daarnaast mogen personen tot en met 26 jaar onder voorwaarden weer buiten sporten, mits deze activiteit plaatsvindt bij sportaccommodatie/op een locatie die onderdeel is van een sportaccommodatie is. In gelijksoortige situaties hebben we als KNMO eerder het standpunt ingenomen dat naast onderdelen die reeds als sport aangemerkt kunnen worden (majorette/twirl) dit ook toe te passen is op activiteiten die een duidelijke parallel hebben met sport (mars/show).
In alle situaties adviseren wij vooraf af te stemmen met de lokale overheden om verschil van inzicht te voorkomen.

Muziekonderwijs
Er bereiken ons veel vragen met name over 1 op 1 muziekonderwijs. Muziekonderwijs valt (nog) niet onder de contactberoepen die weer zijn toegestaan. Ook repeteren of groepslessen blijven, behoudens onder de 18 jaar en buiten, voor nu niet toegestaan.

We blijven benadrukken om in alle situaties voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om risico’s te voorkomen. Hoe graag iedereen ook weer terug wil naar een ‘normale’ situatie, we zijn er nog niet.
Na een aantal maanden waarin er een eenduidige situatie was (lockdown voor iedereen) komen we nu in een fase waarin gefaseerd weer ruimte ontstaat voor sectoren. Uiteraard zijn wij hierbij betrokken en dragen we er zorg voor dat op een verantwoorde wijze er weer ruimte ontstaat om de activiteiten binnen onze sector te hervatten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de KNMO,
Bart van Meijl

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.klankwijzer.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 26 FEB 2021 - 18:19
Laatste update: 26 FEB 2021 - 18:28