Veel recente werken op ONHK 2024

Veel recente werken op ONHK 2024

Veel nagenoeg recente (of nog niet uitgevoerde) werken van componisten uit Nederland, België, Engeland, Frankrijk en Oostenrijk staan op zaterdag 23 maart 2024 in het Schaffelaartheater in Barneveld als verplicht werk op het programma van de 5e Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen.

Bij het maken van de keuze heeft de organisatie zich laten adviseren door het Repertoire Informatie Centrum. Ook de juryleden zijn inmiddels bekend: Hennie Ramaekers, Jacob de Haan en Tijmen Botma beoordelen de uitvoeringen.

EERSTE DIVISIE
Atmospheres
John Golland

Atmospheres werd voor de Musiktage van Uster, het bekende Zwisterse blaasmuziekfestival, gecomponeerd en er op 1 oktober 1989 gecreëerd. Als uitgangspunt nam de componist de idee dat een kamer steeds dezelfde blijft, terwijl de atmosfeer erin sterk kan veranderen, naargelang de sfeer verwekt door de daden en de gevoelens van de mensen die in deze kamer vertoeven. Een twist bijvoorbeeld, kan een onaangename, gespannen sfeer teweegbrengen, terwijl een gulle lach op diezelfde plaats een lichte, ontspannen atmosfeer kan verwekken. Er is in dit werk dus een 'atmosfeer akkoord' dat nauwelijks verandert in het verloop van het stuk, behalve dat het nu en dan getransponeerd wordt. Wat rond dit akkoord allemaal gebeurt, verandert echter steeds volgens de heersende gevoelens in de kamer. De duidelijk onderscheiden delen Mysterie, Kwaad en Kalmte worden zonder onderbreking gespeeld.

TWEEDE DIVISIE
Seven Deadly Sins
Jan Bosveld

Seven Deadly Sins (De zeven hoofdzonden). De hoofdzonde is een term die voornamelijk in de katholieke kerk wordt gebruikt. Het gaat hierbij om zeven zonden die ieder aan de basis liggen van vele andere zonden. Ze werden als lijst in de 6e eeuw opgesteld door paus Gregorius I, maar zijn al in de 4e eeuw door geestelijken beschreven. Superbia is de Latijnse benaming voor hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen voort uit superbia. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld. Ook het narcisme, de liefde voor zichzelf, valt hieronder. Het meest bekende verhaal over ijdelheid is dat van de engel Lucifer. De ijdelheid veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Maar het Bijbelcitaat ‘Wie zonder zonde is werpe de eerste steen’ geeft aan dat een leven zonder zonden niet mogelijk is. Sterker nog, men zou kunnen beweren dat de zonde het leven aantrekkelijk maakt, kleur geeft. Zeker als daarna berouw wordt getoond. Dit spanningsveld is de inspiratie voor de compositie Seven Deadly Sins. Het werk is opgedragen aan harmonieorkest St. Caecilia uit Lieshout waar Jan Bosveld sedert 2009 dirigent is

DERDE DIVISIE
Medelpadia
Jan Van der Roost

Van de hand van Jan Van der Roost spelen de bands in de derde divisie Medelpadia. In deze nieuwe afwisselende suite, genoemd naar de Zweedse regio Medelpad, krijgen Zweeds aandoende volksdansen in diverse tempi, stijlen en sferen een podium. Voor Medelpadia gebruikte Van der Roost een combinatie van een bestaand thema en nieuw gecomponeerde muziek met een folkloristische inslag. Boeiende volksmuziek in een gestileerd jasje!

VIERDE DIVISIE
Aura Castrum
Thomas Asanger

Het Baden-Württembergse district Unterkochen ontleent zijn naam historisch aan de zogenaamde Kocherburg. Deze verschijnt voor het eerst in de 11e eeuw als een prehistorische versterking. In 1136 is er voor het eerst sprake van de Heren van Kochen die daar naar alle waarschijnlijkheid zetelden. In de loop der eeuwen - vooral tijdens de Dertigjarige Oorlog - werd de Kocherburg zo goed als verwoest. Ook al herinneren tegenwoordig alleen nog resten aan haar bestaan, de Kocherburg heeft niets van haar invloed verloren. Vandaag de dag is het nog steeds een bestemming voor mensen uit de regio. Enthousiaste bezoekers genieten al wandelend en trekkend van de uitstraling van de Kocherburg. Een bijzondere ervaring voor jong en oud. De combinatie van historische en hedendaagse betekenis komt tot uitdrukking in de compositie Aura Castrum. Aan de ene kant doen sommige melodieën denken aan de middeleeuwen, terwijl andere de charismatische aantrekkingskracht van deze prachtige plek uitbeelden. Aura Castrum werd aan de Oostenrijkse componist Thomas Asanger in opdracht gegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Musikverein Unterkochen en ging in 2023 in première.

VIJFDE DIVISIE
Lord of the Lake
Thierry Deleruyelle

Lord of the Lake is een driedelig werk dat de legende van het Mer de Flines verklankt. Stéphane Coquet, dirigent van het harmonieorkest van Flines-lez-Râches, heeft het laten schrijven ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van zijn orkest. Het kan als concertwerk worden uitgevoerd, of met een verteller die de legende tussen de afzonderlijke delen ten gehore brengt: een verhaal over kinderen en hun ouders die zich verzetten tegen de wreedheid van een in zijn kasteel verschanste lord.

5e Open Nederlandse Harmonieën Kampioenschappen | zaterdag 23 maart 2024 |Schaffelaartheater Barneveld | Aanmelden kan HIER.

 

 

Gepubliceerd: 19 JUL 2023 - 09:06
Laatste update: 19 JUL 2023 - 10:50