Veelbelovende doorbraak in twirl- en majorettesector

Veelbelovende doorbraak in twirl- en majorettesector

Mooi nieuws uit de twirl- en majorettewereld. Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een samenwerkingsverband tussen de verschillende Nederlandse twirlorganisaties. Resultaat is dat sporters van alle bonden in 2023 als één gezamenlijke Nederlandse equipe kunnen meedoen aan belangrijke internationale wedstrijden.

Bestuurders en technische vertegenwoordigers zijn het erover eens dat deze samenwerking van groot belang is voor de Nederlandse twirl- en majorettesector. “We staan aan het begin van een belangrijke mijlpaal. Dit is een eerste stap, er volgen er meer!”

Web
Voor de buitenstaander is de majorette- en twirlsector verdeeld in een web van bondsnamen en afkortingen. Het zit zo. In Nederland zijn drie organisaties actief in de majorette- en twirlsector. Dat zijn de National Baton Twirling Association (NBTA), de Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB) en de majorette- en twirldoelgroep van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO), waarbij de NTSB en de KNMO op wedstrijdniveau al samenwerken. Deze Nederlandse bonden zijn aangesloten bij verschillende wereldorganisaties op dit gebied: de World Baton Twirling Federation (WBTF) en de World Federation of National Baton Twirling Associations (WFNBTA). Leden van de ene wereldbond mogen niet deelnemen aan wedstrijden van de andere wereldbond. Met als gevolg dat sporters de kans om op verschillende podia internationale wedstrijdervaring op te doen onthouden wordt.

Verandering
Daar komt nu verandering in. In het belang van de sporters zijn de internationale bonden WBTF en de WFNBTA gaan samenwerken. Zij doen dit in de koepel International Baton Twirling Federation (IBTF). Het doel is om te komen tot één wereldorganisatie. De eerste gezamenlijke evenementen van de IBTF worden in 2023 georganiseerd.

Om ervoor te zorgen dat ook sporters van de Nederlandse organisaties kunnen deelnemen aan deze IBTF-evenementen zijn ook de drie Nederlandse bonden een samenwerkingsverband aangegaan. Daarmee is voor Nederland een belangrijke stap genomen om de kennis en expertise op het gebied van majorette en twirlen te bundelen en internationale deelname aan IBTF-evenementen te waarborgen.

Er komt wel weer een naam en afkorting bij. NBTA, NTSB en KNMO werken bestuurlijk samen onder de paraplu van de Nederlandse Baton Twirling Federatie (NBTF). De drie organisaties blijven vooralsnog zelfstandig opereren maar gaan op het gebied van de internationale evenementen die onder de vlag van de IBTF vallen intensief samenwerken. Activiteiten die nog vallen onder de WBTF, WFNBTA en NBTA Europe worden nog afzonderlijk opgepakt door de KNMO-NTSB cq NBTA.

IBTF-evenement 2023
In 2023 worden onder de vlag van de IBTF de Nations Cup en het WK baton twirlen georganiseerd. Dit is één evenement waarop voor alle niveaus een competitie is: de Nations Cup voor breedtesport en het WK voor topsport. Deze wedstrijd wordt gehouden van 4 tot en met 13 augustus 2023 in Liverpool (Engeland). Op dit evenement worden de huidige wedstrijdonderdelen van zowel WBTF als WFNBTA ingezet. In 2024 staat het WK Freestyle en Rythmic Twirl op de kalender. De bedoeling is dat Nederland op dit eerste IBTF-evenement met één gezamenlijke Nederlandse equipe aan de start verschijnt.

Waar kun je aan meedoen?
In de digitale uitgave van KNMO Klankwijzer staat op pagina 3 (klik HIER) een overzicht van de onderdelen van het IBTF-evenement 2023 waaraan meegedaan kan worden. Zoals je ziet mogen er veel sporters afgevaardigd worden. In februari 2023 is er een selectiewedstrijd waaraan iedereen kan meedoen. Ongeacht of je nu bij NBTA of KNMO-NTSB aan wedstrijden deelneemt. Het jurypanel bestaat uit juryleden van alle drie de partijen. Vervolgens zijn er twee of drie bondstrainingen (maart, mei, juli) en twee verplichte wedstrijden (mei en juni). Specifieke data en locaties worden in september bekendgemaakt.

Informatie
Om sporters, coaches en bestuurders te informeren over deze ontwikkelingen en de daarbij horende spelregels zijn er in september twee webinars. Je krijgt dan alle informatie over het nieuwe IBTF-evenement en het verloop van de selectie voor de Nederlandse ploeg. De webinars vinden plaats op zondag 11 september (ochtend) en woensdag 14 september (avond). Inschrijven kan via https://forms.gle/KK64NDceaoLArraJ9 

Gepubliceerd: 12 JUL 2022 - 11:19
Laatste update: 12 JUL 2022 - 18:56