VerenigingsMonitor 2021 haakt in op corona

VerenigingsMonitor 2021 haakt in op corona

LKCA start met de tweede editie van de VerenigingsMonitor. De VerenigingsMonitor is een onderzoek naar kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen, zoals muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, schilderclubs en dansverenigingen.

Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland? In deze corona-pandemie is het belangrijker dan ooit om daar zicht op te krijgen. Daarom start het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met de KNMO en andere partners de VerenigingsMonitor 2021, als vervolg op de eerste editie uit 2018. Met meer kennis kunnen overheden, koepels en ondersteunende instellingen hun beleid beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften. Om zo de verenigingen en stichtingen te versterken. Dit jaar help je bovendien mee aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van de coronapandemie voor het verenigingsleven. Deze kennis wordt onder andere gedeeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere partijen die de sector (kunnen) steunen.

Waardevol
Besturen van kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen zijn uitgenodigd om voor maandag 15 maart een vragenlijst in te vullen. Hun inbreng is zeer waardevol. Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.
Je kunt meedoen als je…
• bestuurder bent van een vereniging of stichting;
• de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
• de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, crea-tief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

Belang
Voor de VerenigingsMonitor 2021 is een zo hoog mogelijke respons per provincie en per kunstdiscipline van grote waarde om een volledig en representatief beeld te kunnen geven. De uitkomsten zetten verenigingen op de kaart en geven inzicht in ontwikkelingen en knelpunten. Zeker in deze coronatijd is het van groot belang te weten wat er gebeurt en waar ondersteuning nodig is. Het LKCA verwacht in juli de landelijke resultaten van het onderzoek te presenteren.

KLIK HIER om naar de vragenlijst te gaan. De deadline is 15 maart.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 25 FEB 2021 - 15:23
Laatste update: 25 FEB 2021 - 15:25