Verzekeringsmaatschappij schenkt instrumenten aan muziekverenigingen

Verzekeringsmaatschappij schenkt instrumenten aan muziekverenigingen

De Onderlingen schenkt instrumenten aan muziekverenigingen in de Krimpenerwaard. Als onderlinge verzekeraar is De Onderlingen al jarenlang betrokken bij de leden en de omgeving. De
Onderlingen is ontstaan uit de fusie van Onderlinge Lek & IJssel, Onderlinge De Waarden uit Schoonhoven en De Onze te Benschop.

Door de bundeling van krachten ontstond in 2014 een stabiele regionale verzekeraar, actief in de Krimpen- en Lopikerwaard. Centraal staat bij De Onderlingen: we doen het voor, door en met elkaar. Vanuit de fusie is er een fonds ontstaan dat het doel heeft activiteiten en ontwikkelingen in de woonen werkomgeving van de leden te ondersteunen. Veiligheid, Cultuur en Jeugd zijn hierin belangrijke pijlers.

Om de muziekverenigingen te ondersteunen en ook de jeugd hierin te kunnen betrekken heeft De Onderlingen ervoor gekozen om 4 muziekverenigingen uit de westpunt van de Krimpenerwaard in de gelegenheid te stellen nieuwe instrumenten aan te schaffen. De aanschaf wordt volledig betaald vanuit het zogenaamde fusie-fonds. Onder het motto: SAMEN kun je gewoon meer!

Op woensdagavond 13 maart is iedereen welkom van 19.30 tot 21.00 uur in de theaterzaal van de Tuyter aan de Nachtegaalstraat 8 te Krimpen aan den IJssel. De overdracht en presentatie van de nieuwe instrumenten zal plaatsvinden door middel van een kort muzikaal optreden door de verenigingen Excelsior, Crescendo, Concordia en Harmonie Lekkerkerk. De toegang is gratis.

De overhandiging van de cheques aan de voorzitters van de verenigingen door algemeen directeur Corrine de Ruijter is omstreeks 20.00 uur.

Gepubliceerd: 04 MAA 2019 - 08:00