Volwassenen zijn geen eendagsvliegen

Volwassenen zijn geen eendagsvliegen

Steeds meer volwassenen ontdekken samen muziek maken als nieuwe vrijetijdsbesteding. KNMO Klankwijzer besteedde al regelmatig aandacht aan de Friese succesformule Nij Talint Orkest (Nieuw Talent Orkest). Overal in het land waar dit concept opduikt, melden zich tientallen volwassenen aan om een instrument te leren bespelen. Maar hoe duurzaam is deze vorm van ledenwerving? Blijft het bij een kortstondige vlaag van enthousiasme of zijn de nieuwe muzikanten meer dan eendagsvliegen?

Dat lees je in KNMO Klankwijzer Magazine nr. 1 van 2022. De fysieke uitgave van Klankwijzer is vorige week weer bij alle verenigingen van de KNMO-bonden in de brievenbus gevallen.

Het blad bevat weer tal van interessante artikelen voor muzikanten, dirigenten en bestuurders. Vraag ernaar bij je secretaris, contactpersoon of pr-functionaris. Of neem een persoonlijk abonnement. De kosten zijn 18,53 euro per jaar (4 uitgaven). Opgave via redactie@klankwijzer.nl

Gepubliceerd: 21 MAA 2022 - 20:52