VVD in Limburg op de bres voor muziekverenigingen

VVD in Limburg op de bres voor muziekverenigingen

De VVD-fractie in de Provinciale Staten van Limburg roept het bestuur van de Provincie Limburg op om het culturele verenigingsleven te ondersteunen. In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten stelt fractievoorzitter Karin Straus dat culturele verenigingen misschien nog wel belangrijker voor de cultuur en het cultuuraanbod in Limburg zijn dan professionele culturele gezelschappen.

Straus verwijst in haar brief naar de noodkreet op het nieuws- en informatieplatform Klankwijzer waarmee de koepelorganisaties KNMO en Koornetwerk Nederland minister Van Engelshoven oproepen om het culturele verenigingsleven te koesteren. De Limburgse VVD trekt zich deze oproep aan. “Het culturele verenigingsleven hoort bij het DNA van Limburg en verdient daarom bijzondere aandacht van de Provincie Limburg”, zegt ze.

In schriftelijke vragen dringt Straus er bij het college op aan aandacht te geven aan fanfares, harmonieën, drumbands en zangkoren. Ze wijst erop dat er binnen de amateursector veel zorgen zijn over de veiligheid van zingen en musiceren vanwege het vrijkomen van aerosolen. Er ontbreken momenteel heldere richtlijnen over veilig zingen en musiceren. Die richtlijnen zijn echter wel van belang nu enkele lockdownmaatregelen versoepeld worden. “Verenigingen moeten weten waar ze aan toe zijn! Is uw college bereid om bij het Rijk aan te dringen op richtlijnen over musiceren in verenigingsverband?”, vraagt ze het college.

Ze zegt verder dat verenigingen zullen moeten investeren om verantwoord te kunnen repeteren, bijvoorbeeld in audiovisuele infrastructuur om op afstand te kunnen musiceren, aanpassingen aan zalen, etc. Ze vraagt of het college bereid is om in kaart te brengen wat de noodzakelijke behoeften bij verenigingen zijn en bij het Rijk te lobbyen voor financiële ondersteuning van deze essentiële faciliteiten. Ook vraagt ze of het Limburgse college voor zichzelf een rol ziet weggelegd om een financiële bijdrage te leveren aan de noodzakelijke maatregelen voor “het nieuwe normaal” in culturele muziekverenigingen.

Straus geeft aan dat veel verenigingen als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd worden met een financiële strop: inkomsten worden misgelopen doordat optredens in het komende jaar geen doorgang kunnen vinden en verenigingen daarnaast eventuele zaalinkomsten mislopen. Ze wil dat Limburg er bij het Rijk op aandringt om dit mee te nemen in een volgende ronde met steunmaatregelen.

Voorts vraag ze of het college plannen heeft om op andere manieren bij te dragen aan de instandhouding van de Limburgse verenigingsinfrastructuur en eventuele maatregelen af te stemmen of samen op te pakken met de Limburgse gemeenten.

Foto: Website VVD

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 12 MEI 2020 - 22:36
Laatste update: 12 MEI 2020 - 22:38