Webinar sociale veiligheid of training voor vertrouwenscontactpersonen

Webinar sociale veiligheid of training voor vertrouwenscontactpersonen

Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de amateurkunst? Vanuit de amateurkunstsector komen gelukkig nog niet veel meldingen van ongewenst gedrag naar buiten. Dat betekent niet dat alle deelnemers en beoefenaars dan ook altijd sociale veiligheid ervaren.

Maar waar begin je als amateurkunstgroep? Welke maatregelen zijn er nodig om de sociale veiligheid te vergroten? Op de site van LKCA vind je kennis en tips om de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag beter te regelen.

Daarnaast organiseert LKCA op donderdag 13 april en maandag 17 april een webinar ‘Bij ons gebeurt dat niet, toch?’ Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Grensoverschrijdend gedrag: wat is het en hoe herken je het?
• Preventief beleid: helpt het, schrikt het af?
• Wat is een gedragscode?
• Aannamebeleid en (gratis) VOG
• Rol van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
• Elkaar aanspreken, hoe dan?

Op vrijdag 2 juni verzorgt LKCA een training Vertrouwenscontactpersonen (VCP). Een VCP is het eerste aanspreekpunt voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag en draagt bij aan de sociale veiligheid binnen de organisatie. De training is voor iedereen die de rol van VCP op zich wil nemen voor één of meer amateurkunstgroepen, denk aan vrijwilligers, deelnemers, ouders, buurtgenoten etc., maar ook voor iedereen die de rol van VCP al op zich genomen heeft en zich verder wil ontwikkelen.
Deelname is gratis, inschrijven via www.lkca.nl/agenda. 

Gepubliceerd: 02 APR 2023 - 16:38