Wie wil er nog dirigent worden?

Wie wil er nog dirigent worden?

Een jaar geleden deelden we de zorg binnen de sector Show, Mars en Percussie (SMP) over een dreigend tekort aan dirigenten en instructeurs. Inmiddels krijgt ook de harmonie-, fanfare en brassbandwereld in toenemende mate met deze problematiek te maken. Terwijl er steeds meer vacatures ontstaan, lijkt het alsmaar lastiger om deze posten in te vullen.

In de nieuwe uitgave van het (papieren) magazine KNMO Klankwijzer laten diverse ervaringsdeskundigen hun licht schijnen over deze zorgelijke situatie. “Door het wegvallen van de muziekscholen is de kringloop naar de conservatoria verbroken”, zegt Jan Cober over deze problematiek.

Roel van Raaij, voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs, dringt aan op een nader onderzoek om de oorzaken van de toename van vacatures in alle sectoren van de amateurmuziek boven water te halen. “Het zal passen en meten blijven om voor iedere vereniging een goede match te vinden”, zegt hij.

De zorg over het dreigende tekort van geschoold kader is een van de vele onderwerpen in KNMO Klankwijzer Magazine nr. 1 van 2022. De fysieke uitgave van Klankwijzer valt deze week ook weer bij alle verenigingen van de KNMO-bonden in de brievenbus. Het blad bevat weer tal van interessante artikelen voor muzikanten, dirigenten en bestuurders.

Gepubliceerd: 16 MAA 2022 - 20:25