Wie wil ervaring opdoen in Breda’s Festival Orkest?

Wie wil ervaring opdoen in Breda’s Festival Orkest?

Sinds een aantal jaar slaan het Spanjaardsgatfestival en Nieuwe Veste de handen in een voor de organisatie van het Breda’s Festival Orkest. Dit unieke orkest wordt elk jaar opnieuw gevormd met een mix van amateurs en professionals. Amateurmusici uit Breda kunnen zich hiervoor aanmelden, om vervolgens gezamenlijk met professionals te werken aan een grootse uitvoering voor inwoners van Breda tijdens het Spanjaardsgatfestival.

Vanuit de wens van zowel Spanjaardsgatfestival en Nieuwe Veste om amateurmusici de mogelijkheid te geven ervaring op te doen met het spelen in een groot orkest is het Breda’s Festival Orkest ontstaan. Nieuwe Veste zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van Gemeente Breda, door een rol te spelen in onder andere taal- en creativiteitsontwikkeling. Samenwerken met partners om zo te komen tot een sociaal en cultureel levendig Breda staat hierbij centraal. De samenwerking met Spanjaardsgatfestival sluit aan bij de doelstelling van Nieuwe Veste om meer podiumactiviteiten te creëren voor alle amateurs in Breda. Nieuwe Veste hoopt uiteindelijk te komen tot een community van musici in Breda, waar men elkaar weet te vinden en waarmee meer samenspel- en podiumactiviteiten georganiseerd kunnen worden.

Het Breda’s Festival Orkest wordt door deelnemers elk jaar weer gezien als een unieke ervaring. “Het is fantastisch om voor een langere periode samen met professionals aan een show te kunnen werken. Ik leer hier echt enorm veel van en het is nog gezellig ook!”. De aanmeldperiode voor het Breda’s Festival Orkest loopt nog tot 21 januari. De repetities voor de shows starten in mei. Het orkest gaat aan de slag met arrangementen in het thema ‘Legends’, wat dit jaar het thema van het festival is. Onder leiding van muzikaal leider Jos Schroevers wordt zo gezamenlijk gewerkt aan de uiteindelijk shows tijdens het festival, op donderdag 13 en vrijdag 14 juni.
Naast het Breda’s Festival Orkest organiseert Nieuwe Veste tijdens het Spanjaardsgat een Nieuwe Veste Dag, waar wederom een podium gegeven wordt aan amateurs uit Breda. Tijdens de Nieuwe Veste Dag wordt het publiek verrast met spannende crossovers tussen verschillende kunstdisciplines.

Meer informatie en aanmleden op: www.hetspanjaarsgat.nl/bfo of https://www.nieuweveste.nl/index.php/nieuws/bredas-festival-orkest-zoekt-leden 

Gepubliceerd: 11 JAN 2019 - 17:02