Wilhelmina's 125-jarige betrokkenheid bij Rijssen

Wilhelmina's 125-jarige betrokkenheid bij Rijssen

Hoe kun je zorgen dat nieuwe leden niet na korte tijd weer gaan lopen? In Rijssen wisten ze daar aan het einde van de negentiende eeuw wel raad mee. Wie zich aanmeldde als lid van muziekvereniging Wilhelmina zat er min of meer zes jaar aan vast. Na 125 jaar is Wilhelmina ook zonder dergelijke onorthodoxe regels nog altijd een bloeiende vereniging.

Tekst: Onze redactie - Foto: Aanlevering Wilhelmina

Zoals in die tijd wel vaker gebeurde is muziekvereniging Wilhelmina uit Rijssen opgericht als fabrieksorkest. De bazen van de Koninklijke Jutespinnerij en Weverij ter Horst & Co hadden een optreden van een muziekvereniging uit Almelo gezien en waren daar zo van onder de indruk dat ze zoiets ook wilden opzetten voor hun bedrijf. Ruim een op de tien inwoners van het Overijsselse dorp verdiende in die tijd bij Ter Horst de kost als textielarbeider. Zo kreeg Rijssen op 17 november 1898 een eigen muziekkorps.

Contributie
Opmerkelijk is het reglement dat bij de oprichting werd vastgesteld. Leden moesten minimaal 19 jaar zijn om mee te mogen doen. Werknemers van Ter Horst moesten minimaal 6 jaar lid worden. Je kon er alleen onderuit bij ontslag of wangedrag. Wilde je weg op eigen verzoek, dan moest je zes jaar contributie aftikken ook al was je nog maar twee jaar lid. De contributie bedroeg toen 5 cent per week. Tel uit je winst.

Textielpunten
Ter Horst & Co zou nog lang van invloed zijn op het bestaan van Wilhelmina. Zo zorgde het bedrijf na de oorlog voor nieuwe instrumenten en uniformen omdat die bij een bom van de geallieerden op het kantoor van de firma Ter Horst verloren waren gegaan. De muzikanten moesten wel een bijdrage leveren in de vorm van textielpunten, een soort loon in natura waarmee in winkels goederen konden worden gekocht. Met een huis-aan-huisactie werden voldoende textielpunten opgehaald om nieuwe uniformen aan te schaffen. Pas in 1970 veranderde Wilhelmina van een fabriekskorps in een zelfstandige vereniging, maar het orkest kreeg van de fabriek nog lang gratis de beschikking over repetitieruimten. Sinds 1990 is het orkest gehuisvest in het verenigingsgebouw ’t Morshoes aan de Morsweg, dat de leden grotendeels zelf bouwden.

Betrokkenheid
Nog steeds dragen Rijssenaren de muziekvereniging een warm hart toe. “Rijssen kent een grote maatschappelijke betrokkenheid”, vertelt voorzitter Aron Bouwhuis. “Dat werkt twee kanten op - van de bedrijven en bewoners naar verenigingen en vanuit het verenigingsleven naar de bewoners toe. Dit betekent dat we een vaste bijdrage leveren aan belangrijke gebeurtenissen zoals de aubade, dodenherdenking en de jaarlijkse kerstzangdienst. Daarnaast geven we regelmatig concerten in Rijssen zelf en werken we samen met scholen en andere verenigingen.”

Opleiding
Muziekvereniging Wilhelmina telt ongeveer 160 leden, waarvan ruim de helft onder de 18 jaar. Voor de opleiding heeft de vereniging eigen docenten in dienst. Kinderen starten meestal met een AMV-opleiding, kiezen vervolgens een instrument, beginnen dan in het opleidingsorkest WIT (Wilhelmina's Instromend Talent), stromen door naar WAT (Wilhelmina's Aanstormend Talent) en vervolgens naar het grote orkest. Sinds een paar jaar kent Wilhelmina een G-orkest SLAG! en een dweilorkest. Bouwhuis: “Vanuit de AMV-opleiding stromen tot nu toe veel kinderen door op een instrument binnen de vereniging. Wij zetten vol in om die kinderen vast te houden. Dit doen we door leuke jeugdactiviteiten te organiseren en leuke concerten te geven. Daarnaast zorgen we dat we zichtbaar zijn en blijven. Hierdoor komen er regelmatig oud-leden terug of starten ervaren muzikanten bij onze vereniging omdat ze toch graag in orkestverband willen spelen. Het resultaat is een groeiende én bloeiende vereniging met veel jeugd.”

Uitdagingen
Het groeiende ledental zorgt volgens Bouwhuis weer voor nieuwe uitdagingen. Prioriteit is het uitbreiden, vernieuwen en verduurzamen van het verenigingsgebouw. “Dit werkt twee kanten op: enerzijds een moderne repetitieruimte waar plek is voor ontmoeting en anderzijds een grotere ruimte zodat we plek houden voor uitbreiding. In de toekomst repeteren wij dus in een mooi modern gebouw dat draait om muzikaliteit, samen komen en gezelligheid. Wat ons betreft de kern van onze vereniging.”

Jubileumconcert
Aanstaande vrijdag (17 november), exact 125 jaar na de oprichting, geeft muziekvereniging Wilhelmina in het Parkgebouw een jubileumconcert. Uitgevoerd wordt Johan de Meij’s eerste symfonie The Lord of the Rings. Voor deze gelegenheid wordt het orkest onder andere aangevuld met een contrabas, cello, harp en piano. Aansluitend is de jubileumreceptie met de presentatie van een speciale jubileumlikeur. Het jubileumconcert vormt de aftrap van een jubileumjaar vol met concerten en activiteiten.

Jubileumconcert 125 jaar Muziekvereniging Juliana Rijssen | vrijdag 17 november, 20.00 uur | Parkgebouw Rijssen | kaarten: www.parkgebouw.nl

Gepubliceerd: 14 NOV 2023 - 20:35