Workshop Besturen in Balans voor Friese verenigingen

Workshop Besturen in Balans voor Friese verenigingen

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân houdt zaterdag (9.30 - 13.00 uur) in De Triangel in Joure een workshop voor bestuurders van Friese muziekverenigingen.

Veel muziekverenigingen staan tegenwoordig voor grote uitdagingen. Problemen die verenigingen noemen zijn o.a.; vergrijzing, teruglopende ledenaantallen, organisatiekracht, moeite om geschikte bestuursleden te vinden en het wegvallen van financieringsbronnen zoals de gemeentelijke subsidie.

Met de workshop ‘Besturen in Balans’ maken de bond de stand op van de ‘van krimp naar groei’-inventarisatie en wordt op zoek gegaan naar inspiratie en ideeën om het verenigingsleven te versterken en de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te beiden.

De werksessie na de pauze is interactief. Vergeet je mobieltje niet mee te nemen!

Programma
Na een presentatie van de bevindingen aan de hand van de inventarisaties onder de ‘van krimp naar groei’-deelnemers zal de SESAM academie de eerste ervaringen met ons delen. In de pauze zullen onze gastverenigingen de Jouster Fanfare en Con Spirito zich kort voorstellen. Hierna volgt een werksessie, verzorgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst LKCA. In deze werksessie gaan we aan de slag met de taken, rollen en competenties van besturen. We brengen in beeld wat uitdagingen zijn voor bestuurders en hoe je daar mee om kunt gaan, wat je zelf doet en wat je aan anderen laat: doen&laten.

Als achtergrond zijn de volgende publicaties interessant om te lezen:
Passend besturen: https://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/passend-besturen
Verenigingsmonitor: https://www.lkca.nl/vrije-tijd/verenigingsmonitor-2018
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/publicaties/vereniging-in-verandering

Schema
09:00 Inloop
09:30 Besturen aan de hand van de ‘van krimp naar groei’-inventarisatie (Jan-Willem van Kruyssen)
Eerste bevindingen SESAM academie (Rob Stol)
10:30 Pauze
10:45 Presentatie Jouster Fanfare / Con Spirity
11:00 Werksessie (Hans Nooijens)
12:30 Einde workshop (van 12:30-13:30 is er optioneel een netwerklunch)

Meer informatie op de website van de OMF: https://omfryslan.nl/workshops.

T.b.v. de voorbereiding svp vooraf opgeven (tot 29 maart). Graag ook doorgeven of je gebruik wilt maken van de netwerklunch. Aanmelden via: adragtsma@omfryslan.nl.

 

Gepubliceerd: 25 MAA 2019 - 08:18
Laatste update: 25 MAA 2019 - 08:29