Disclaimer
De volgende termen en condities zijn van toepassing op de website van de KNMO Klankwijzer. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities die hier worden genoemd.

Deze website wordt u aangeboden door KNMO Klankwijzer. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect, incompleet of niet meer actueel is. KNMO Klankwijzer is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website. KNMO Klankwijzer behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, afbeeldingen, foto's en kaarten aan te brengen.

KNMO Klankwijzer is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website (teksten, beelden en programmatuur vanaf de homepage) berust bij KNMO Klankwijzer. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen, niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande toestemming van KNMO Klankwijzer niet toegestaan.

Foto’s die aan KNMO Klankwijzer worden aangeboden ter ondersteuning van berichten en aankondigingen dienen vrij van alle rechten beschikbaar te worden gesteld.

Wanneer u vragen of opmerkingen hierover heeft, kunt u contact opnemen met:

KNMO Klankwijzer
Jacques Schreursstraat 26
6074 CS Melick
redactie@klankwijzer.nl