Ad Astra Asperen zoekt een dirigent fanfare

Beschikbaar sinds: 05 FEB 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 20 FEB 2020

Vereniging: Ad Astra - Asperen (Gelderland)
Speelniveau: 1e divisie
Repetitie op: donderdag - avond

Fanfare Ad Astra Asperen zoekt een dirigent

Profielschets:
• Motiverend, enthousiasmerend en inspirerend voor jong en oud
• Gevoel voor verenigingsleven
• Heeft ervaring met fanfareorkesten in de 1e divisie
• Beschikt over dusdanige communicatieve, didactische en sociale vaardigheden dat hij een bindende rol speelt binnen de vereniging
• Kan goed en constructief samenwerken met bestuur en commissies en neemt daar desgewenst ook initiatieven in
• Neemt zitting in de muziekcommissie en komt in deze commissie tot een aantrekkelijk programma (van lichte tot klassieke muziek) dat haalbaar en aantrekkelijk is voor zowel muzikanten als publiek. Hiertoe beschikt de kandidaat over uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis
• Toont initiatief, is vernieuwend en niet bang om een uitdaging aan te gaan.
• Onderhoudt waar nodig contacten met de, door de vereniging ingehuurde, muziekdocenten
• Weet de balans te vinden tussen presteren en plezierig muziek maken

Informatie bij & sollicitatie naar:
Muziekvereniging Ad Astra t.a.v. secretaris G.J. Temminck
info@adastra-asperen.eu
06-30825336

Reacties uiterlijk:
voorzien van motivatie en cv uiterlijk 20 februari 2020

Datum indiensttreding:
medio 2020 (in overleg)