Aurora Baexem zoekt dirigent

Aurora Baexem zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 11 JUN 2022
Sluiting aanmeldingstermijn: 26 JUN 2022

Vereniging: Fanfare Aurora - Baexem (Limburg)
Speelniveau: 1e divisie
Repetitie op: vrijdag - avond

Fanfare Aurora Baexem is op zoek naar een dirigent(e), te starten bij voorkeur per 2 september 2022 of later in onderling overleg.

Het korps bestaat momenteel uit 63 muzikanten en speelt al meer dan dertig jaar in de eerste divisie.

We zijn op zoek naar een dirigent die ervaring heeft met fanfareorkesten, goede communicatieve vaardigheden heeft en het sociale aspect van de vereniging hoog in het vaandel heeft staan.

Daarnaast kun je jezelf herkennen in de volgende profielschets:
De dirigent(e):
• is een goede musicus, dynamisch en creatief; in bezit van Master HaFaBra directie diploma of aantoonbaar vergelijkbaar niveau
• beschikt over didactische, pedagogische en sociale vaardigheden;
• kan indien voor het orkest nodig partijen arrangeren en/of muziek bewerken;
• is inventief om muzikaal gezien het maximale uit de muzikanten te halen rekening houdend met ieders niveau, en weet daarbij een balans te vinden tussen ambitie en gezelligheid;
• gaat met respect en tact om met alle leden;
• is verantwoordelijk voor het op peil houden en verder ontwikkelen van het muzikale niveau van de vereniging;
• is proactief in het initiëren en uitwerken van concerten en andere muzikale activiteiten, werkt hierbij nauw samen met het bestuur en commissies;
• draagt zorg voor voldoende variatie en vaart in de repetitie, zodat iedereen met plezier naar de repetitie komt;
• voert regelmatig onderling overleg over de vorderingen en doorstroming van jeugdige muzikanten;
• draagt zorg voor een evenwichtige instrumentale bezetting;
• voert een meerjarig muzikaal beleid, in samenspraak met de muziek- en jeugdcommissie;
• is bereid om de wekelijkse repetitie van het korps te verzorgen, voor Fanfare Aurora op de vrijdagavond;
• neemt zitting in de muziekcommissie;
• kan gevraagd worden medewerking te verlenen aan muzikale activiteiten verenigingsbreed;
• draagt mede zorg voor het imago van de vereniging.

Wij bieden jou een korps met enthousiaste muzikanten, jong en oud, met passie voor muziek en de vereniging. We zijn een sterk georganiseerde vereniging die graag een uitdaging aangaat, zowel muzikaal en organisatorisch. We zorgen voor een afwisselend programma, waarbij variatie in muziek en uitvoering een belangrijke factor is. Leuk om te spelen en leuk om naar te luisteren en altijd op het juiste niveau.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan je sollicitatie uiterlijk 26 juni 2022 naar secretariaat@fanfareaurora.nl. Wij ontvangen graag je CV met daarbij een korte motivatie waarin je aangeeft waarom je solliciteert op de vacature van dirigent van Fanfare Aurora. Meer informatie over onze vereniging is te vinden op www.fanfareaurora.nl 

Meer informatie over de vacature is te bevragen via voorzitter@fanfareaurora.nl