Caecilia Schipluiden zoekt dirigent

Caecilia Schipluiden zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 23 AUG 2022
Sluiting aanmeldingstermijn: 03 OKT 2022

Vereniging: Caecilia Schipluiden - Schipluiden, Zuid Holland (Zuid-Holland)
Speelniveau: 2e divisie
Repetitie op: maandag - avond

De vereniging
Muziekvereniging Caecilia Schipluiden - kortweg Caecilia - is een grote muziekvereniging in Midden-Delfland die bestaat uit de volgende onderdelen:
• Harmonieorkest (ca. 60 leden) uitkomend in de tweede divisie. Interim dirigent.
• Jeugdorkest (ca. 50 leden) . Vaste dirigent.
• Slagwerkgroep ‘DrumPack’ met ca 8 leden. Vaste instructeur.
• Dweilorkest ‘De Knotwilgen’ met ca 25 leden. Vaste instructeur/leider
• Caecilia verzorgt zelf haar opleidingen en heeft overeenkomsten met professionele docenten.

Organisatie
• De vereniging wordt geleid door het bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de vereniging als geheel. Dat betekent dat de financiële zaken en bijvoorbeeld het contract voor de dirigent via het bestuur gaan. Elk onderdeel heeft een eigen commissie die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en zorgt voor de uitvoering van de statuten, reglementen en besluiten van het bestuur. Het bestuur wordt gekozen door alle leden en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een verantwoordelijke voor elke afdeling.

• De harmoniecommissie (HO-cie) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het harmonieorkest. In de HO-cie zitten op dit moment vijf leden uit het orkest, waarvan één persoon ook lid is van het bestuur. Deze commissie verzorgt en bewaakt het beleid, de muzikale ontwikkeling, de samenstelling én de sociale kanten van het orkest. Daarnaast stelt zij de agenda van concerten samen in overleg met de dirigent.

• Daarnaast is er een muziekcommissie, die bestaat uit de dirigent en vier leden uit het harmonieorkest, waarvan twee bestuursleden. De muziekcommissie stelt onder eindverantwoordelijkheid van de dirigent de programma's van de concerten samen.

De harmonie
• Caecilia heeft in 2007 op concours een promotie naar de 2e divisie behaald. Daarna is dit niveau niet meer in een concours getoetst omdat het orkest de focus wilde verleggen naar het uitvoeren van een brede variatie in programma’s. Daarbij is de samenwerking gezocht met koren, solisten en acteurs en is gezocht naar opvallende locaties. Doordat in de afgelopen jaren een aantal talentvolle muzikanten vertrok, is de flexibiliteit en daarmee het algeheel muzikaal niveau helaas wat gedaald. In de kern is Caecilia een orkest met veel jeugd en potentie.

• Het bestuur, de HO-cie en de leden van het harmonieorkest willen nu het niveau weer gaan uitbouwen, zonder daarbij het plezier in muziek maken uit het oog te verliezen. Daarbij zal het veelzijdig karakter behouden blijven. Samenwerking met andere orkesten, koren, solisten en artiesten uit andere disciplines behoren tot de mogelijkheden. Op termijn wil het harmonieorkest weer als volwaardig 2e divisie orkest kunnen functioneren.

• Het harmonieorkest repeteert op maandagavond, van 20.00 uur tot 22.15 uur in het eigen, ruime verenigingsgebouw “Het Notenschip” in Schipluiden. Tijdens de schoolvakanties gaan de repetities meestal gewoon door, behalve in de zomer, dan is er een zomerstop van ca. 6 weken (samenvallend met de zomervakantie voor regio midden).

• De leeftijd van de muzikanten van het harmonieorkest varieert van 16 tot 77 jaar. Doorstroming vanuit het jeugdorkest is gebruikelijk. Er zijn verschillende niveaus en kwaliteiten in het orkest aanwezig. De sfeer is altijd goed maar het is de uitdaging om de leden te motiveren / stimuleren tot thuisstudie en concentratie op de repetities.

De dirigent
De dirigent geeft leiding aan repetities en optredens. Hij of zij neemt het voortouw wat betreft repertoirkeuze (in afstemming met bestuur/muziek commissie) en muzikale activiteiten zoals de programmering van concerten, het verkrijgen van bladmuziek en over eventuele medewerking van solisten en instrumentale begeleiding bij een uitvoering. De dirigent is in hoofdzaak verantwoordelijk voor:
• de artistieke leiding waarbij de muzikale ontwikkeling centraal staat;
• het aanspreken van orkestleden op prestatie en functioneren;
• het toelaten van leden in het harmonieorkest in overleg met de vereniging;
• het op tijd vaststellen van het repertoire in overleg met de vereniging.

Sollicitatie
Wij zoeken een dirigent (man/vrouw) die ons harmonieorkest als een uitdaging ziet en
• in het bezit is van een directiediploma HAFA, of daarvoor studerend in een gevorderd stadium
• aantoonbare ervaring heeft als dirigent van amateur-orkesten
• werkt vanuit een positieve benadering
• een ambitieuze artistiek leider met visie is
• kennis heeft van harmonie repertoire
• een creatieve en enthousiasmerende persoonlijkheid heeft
• plezier heeft in het motiveren en stimuleren van amateurs
• de muzikale mogelijkheden van het orkest ten volle weet te benutten
• in staat is de muzikale ontwikkeling van het orkest vorm en inhoud te geven
• bereid is tot groepsbegeleiding
• veelzijdig muzikaal onderlegd is
• planmatig te werk kan gaan

Wilt u solliciteren, stuur dan een korte motivatie met uw CV vóór 3 oktober 2022 naar de sollicitatiecommissie via sollicitatie@caeciliaschipluiden.nl 

Wilt u meer informatie over onze vereniging of de sollicitatieprocedure dan kunt u bellen met onze voorzitter Mark Weber. Bereikbaar op 06-43353440 (bij voorkeur 's avonds).

Website vereniging https://www.caeciliaschipluiden.nl