Crescendo Muiden zoekt dirigent

Crescendo Muiden zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 06 MAA 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 14 MEI 2020

Vereniging: Crescendo Muiden - Muiden (Noord-Holland)
Speelniveau: 4e divisie
Repetitie op: vrijdag - avond

Wij zijn een niet al te grote, gezellige, maar zeker ook gedreven fanfare uitkomend in de 4e divisie met een kleine 30 muzikanten.

Voor de fanfare en het opleidingsorkest zoeken wij naar een inspirerende en enthousiaste dirigent, die:
• In het bezit is van een afgeronde studie HaFaBra directie;
• Ervaren is en bij voorkeur haar/zijn roots heeft in het dirigeren van fanfare(s);
• Een grote affiniteit heeft met fanfaremuziek en het niet schuwt om ook marsen te spelen;
• Meedenkt met de muziekkeuze en hierin adviseert;
• Een juiste balans weet te vinden tussen het met plezier muziek maken en een professionele aanpak;
• Uitgaat van de mogelijkheden van de muzikanten en ze stimuleert en uitdaagt;
• Ambitieus is, maar ook geduld heeft en humor;
• Betrokken is bij de vereniging en meedenkt over de toekomst van de vereniging;
• Onze leden en jeugd kan inspireren en motiveren;
• Actief mee wil denken en werken aan mogelijkheden om nieuwe leden te werven (jong en oud).

Wij vinden dat een dirigent een klik moet hebben met het orkest, er moet een chemie zijn die wederzijds is. We zullen daarom na een eerste briefselectie de overgebleven kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Aan de hand van de gesprekken wordt een keuze gemaakt, waarna bij voorkeur twee proefdirecties volgen per sollicitant. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de leden.

Oprichtingsjaar: 1896
Aantal leden vereniging: circa 35
Aantal concerten/ optredens per jaar: 8 - 10

Repetitie
Repetitiedag: Vrijdagavond
Repetitietijden fanfare orkest: 20:00 - 22:00

Bijzonderheden
In 2021 bestaan we 125 jaar en willen hier iets bijzonders van maken. We verwachten dan ook een actieve rol van de dirigent bij de invulling van het programma en de bijbehorende uitvoering, zodat het voor de vereniging en voor de inwoners van Muiden een speciaal jaar wordt.

Lessen
Het heeft onze voorkeur dat de lessen ook door de dirigent kunnen worden gegeven. Als vereniging vinden we toegankelijkheid van de lessen voor iedereen belangrijk. Het bieden van lessen door geschoolde docenten is een minimaal vereiste om ook de kwaliteit te kunnen bieden. Wij zien een combinatie van dirigent docent als pre.

Wat bieden wij
Wij bieden de mogelijkheid om verder te bouwen aan ons orkest met enthousiaste leden in een mooie bezetting. We zijn in het bezit van een eigen gebouw die we gebruiken voor de repetities en lessen. Daarnaast krijg je van ons een marktconform salaris en reiskosten.

Procedure
1) Deadline voor sollicitanten is 14 mei 2020
2) Na een eerste selectie vinden in april gesprekken plaats met kandidaten
3) Bestuur maakt voor 30 april bekend welke 3 kandidaten proefdirecties morgen geven
4) Proefdirecties vinden plaats in de maanden mei en juni (uiteraard op de vrijdagavond)
5) Leden kiezen nieuwe dirigent voor aanvang van het zomerreces (4 juli)

Start dienstverband vanaf start seizoen 2020/2021, eerste repetitie is op 14 augustus 2020

Informatie
Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden op:
• Website: www.crescendo-muiden.nl
• Facebook: https://www.facebook.com/muziekverenigingcrescendomuiden?fref=nf
• Mail: info@crescendo-muiden.nl

Sollicitaties kunt u richten aan: bestuur@crescendo-muiden.nl