Koninklijk Conservatorium Antwerpen zoekt hoofdvakdocent basklarinet

Koninklijk Conservatorium Antwerpen zoekt hoofdvakdocent basklarinet

Beschikbaar sinds: 15 DEC 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 24 JAN 2021

Vereniging: Koninklijk Conservatorium Antwerpen, AP Hogeschool - Antwerpen (Belgiƫ)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: in overleg - in overleg

1. Screening van de arbeidsmarkt
De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Hoofdvakdocent basklarinet.

2. Doelgroep
Zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool Antwerpen als externen.

3. Taakomschrijving
Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

4. Profielomschrijving
De kandidaat:
• is een artistieke persoonlijkheid, en professioneel basklarinettist als solist, in kamermuziekverband, in ensemble en in symfonieorkest, en dit op gevestigde internationale podia
• is bedreven in zowel het klassieke als het hedendaagse repertoire
• beschikt over een uitgebreide discografie als instrumentalist
• koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent, kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier)
• geeft blijk van een grote bevlogenheid die hij/zij kan overgedragen op de studenten en stelt de student daarbij centraal, laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen,
• denkt oplossingsgericht en is een teamspeler
• is flexibel en geëngageerd,
• is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten. Onderzoekscompetenties strekken tot aanbeveling,
• heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via uitvoeringsgericht onderzoek
• heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking.
• woont of werkt in België of is bereid om te wonen en te werken in België.
• heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven
• is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van het pedagogisch project
• is loyaal ten overstaan van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen
• heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis, niveau C1,
• beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler. Bewijsdocumenten dienen mee gestuurd te worden in het aanvraagdossier.
• voor internationale kandidaten: beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Deze dient mee gestuurd te worden in het aanvraagdossier.

5. Procedure
Fase 1 - indiening dossier
Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:
• een brief met motivering en curriculum vitae (inclusief lijst concerten en discografie)
• uitgeschreven artistieke referenties mbt tot de internationale uitstraling en artistieke carrière als basklarinettist (aanbevelingsbrieven met vermelding van coördinaten / contactgegevens),
• bewijs van Belgische nationaliteit of van de arbeidsvergunning voor België,
• pedagogische referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens) of bewijsstukken van pedagogische opdrachten, bij voorkeur op niveau hoger onderwijs,
• een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project die men binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wenst te realiseren.

Fase 2 - eerste selectie op dossier
Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.

Fase 3 – screeningsproef op maandag 1 maart 2021 (reservedag: 2 maart 2021)
De weerhouden kandidaten op dossier worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een screeningscommissie met zowel interne als externe experten. De proef bestaat uit:
• een publieke les met twee studenten van verschillende niveau en in een verscheiden repertoire (30')
• een publiek recital (30') met volgend programma:
1) een zangerige langzame beweging uit een klassiek of romantische werk
2) drie orkest passages:
R. Strauss Don Quichote
R. Wagner Tristan & Isolde
M. Ravel La Valse
3) een hedendaags werk of een beweging uit een werk. Dit mag een solowerk zijn of een werk met pianobegeleiding. Indien men opteert voor een werk met begeleiding voorziet de kandidaat zelf in een pianist.
• een interview over de motivatie, de gekozen composities, het repertoire, de visie op de studiemethodiek en op de inhoud en de structuur van het curriculum, de evaluatie van de studenten, concerten, een case study, etc.

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden worden met volgende elementen:
• het ingediende dossier
• de publieke les
• de pedagogische ervaring
• het interview
• het recital
• de artistieke persoonlijkheid

De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Fase 4 - eventuele tewerkstelling
De artistieke staf onderzoekt op basis van het rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten zal het loon proportioneel berekend worden.

6. Praktisch
Geïnteresseerden worden verzocht een dossier (beschrijving zie punt 5 fase 1) per mail aan te leveren voor 24 januari 2021 om 23u59u op yannicke.belis@ap.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Inge Simoens, Hoofd Muziek Klassiek.
inge.simoens@ap.be of tel. +32 473 86 22 02

Meer informatie over de opleiding Muziek (missie, visie, didactisch concept) is terug te vinden op Muziek | AP School Of Arts (ap-arts.be). Het screeningsreglement kan hier geraadpleegd worden.