Koorbond KBZON zoekt directeur

Koorbond KBZON zoekt directeur

Beschikbaar sinds: 10 SEP 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 22 OKT 2020

Vereniging: KBZON - Helmond (Noord-Brabant)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: niet van toepassing - ochtend

Directeur KBZON (24 – 32 uur)

KBZON
De KBZON is een nationale korenbond die zorgt voor de levering van producten en diensten aan alle typen koren in Nederland ( gemengde koren, mannenkoren, vrouwenkoren, kinderkoren, jeugd en jongeren koren, maar ook popkoren, shanti koren, oratoriumkoren, kamerkoren of vocale ensembles) zodat de leden zich alleen met hun koorpassie hoeven bezig te houden.
De KBZON bestaat sinds 1887 en is van origine de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland. De KBZON is lid van Koornetwerk Nederland. Deze koepel van korenbonden vertegenwoordigt de koorsector bij zaken van gezamenlijk belang, Buma zaken en overleg met de overheid.
De organisatie bestaat uit
• een professioneel bureau met 3 professionals, dat maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar is
• consuls die gezamenlijk op vrijwillige basis 45 regio’s in Nederland met advies op maat ondersteunen
• bestuur met 5-7 bestuursleden.

Actualiteit
De koorwereld is in beweging. Zingen is goed en populair. Er ontstaan nieuwe vormen van samen zingen. Daarnaast zijn er koren die kleiner worden of stoppen. Daarbij is de komst van Covid19 op dit moment van grote invloed op de koren en de koorwereld en niemand weet nog welk langdurig effect COVID19 gaat hebben.
Voor de komende periode staat voor KBZON centraal om de visie voor de toekomst verder te ontwikkelen, concreet vorm te geven en de dienstverlening midden in de koorwereld verder te moderniseren. Ruim 12,5 jaar heeft de huidige directeur, Jacques Merkx, zich met passie en resultaat ingezet voor de KBZON. In de eerste helft van 2021 neemt hij afscheid als directeur van de KBZON en gaat hij van zijn vrije tijd genieten.

KBZON is daarom op zoek naar een inspirerende directeur met ervaring in en visie op de ontwikkeling in de koorwereld.
• Die samen met het bestuur richting geeft aan de KBZON in alle ontwikkelingen van nu
• Die leiding geeft aan het bureau
• Die zich inspirerend en verbindend inzet voor de ondersteuning van koren en zanggroepen
• Die zich makkelijk beweegt in relevante netwerken

Taken van de directeur
• Mee ontwikkelen van de visie van KBZON en deze vertalen naar concrete acties
• Inhoudelijk gesprekspartner voor het bestuur
• Ambassadeur voor KBZON in het netwerk
• Aansturing van het bureau
• Continue inzet op verbetering van de dienstverlening aan leden en klanten van KBZON
• Zorgdragen van de interne beheersing en digitale weerbaarheid van het bureau
• Zorgdragen voor verantwoording aan het bestuur dmv periodieke rapportages

Gewenst profiel
De directeur begrijpt het volledige speelveld van de korenwereld, kan daarin verbindend opereren en bezit het vermogen om met natuurlijk gezag de rol van directeur te vervullen. De directeur schakelt daarbij makkelijk met de diverse bestuursleden over de bestuurlijke aandachtsgebieden en met overige stakeholders. Dit vraagt om kennis van de korenwereld en ervaring met het toezien op en/of aansturen van een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling.
De directeur is verantwoordelijk voor de volledige dienstverlening aan de leden en klanten van KBZON. Dit vraagt om inhoudelijke kennis en volledige managementverantwoordelijkheid, maar ook om lef om vernieuwend te werk te gaan. Een belangrijke taak is het verder inrichten van online dienstverlening.
De directeur is daarnaast in staat om de medewerkers van het bureau te begeleiden, te motiveren en verder te ontwikkelen om de dienstverlening verder te verbeteren. Het is daarbij van belang om regelmatig op het bureau aanwezig te zijn met oog en aandacht voor de medewerkers.

Functie-eisen
• Academisch/hbo denk- en werkniveau
• Inhoudelijke kennis van de korenwereld
• Het vermogen om een verbindende positie in te nemen
• Kennis van en ervaring met marketing, publiciteit en fondsenwerving
• Ruime ervaring met zakelijk en financieel management, bij voorkeur in de maatschappelijke sector
• Ruime ervaring met netwerken in cultuur, bedrijfsleven of politiek
• Ervaring met het werken in een verenigingsstructuur
• Integer, verantwoordelijk en resultaatgericht

Vaardigheden:
• Strategisch en bestuurlijk inzicht
• Tactische en operationele daadkracht
• Handig met MS Office, Excel, Power point, SharePoint en MS Teams
• Financieel economisch inzicht en ervaring met het opstellen van budgetten
• Is sterk communicatief ingesteld en een netwerker
• Is proactief en ondernemend
• Signaleert ontwikkelingen en geeft ongevraagd advies

Arbeidsvoorwaarden
De directeur wordt door het bestuur benoemd. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke benoeming. Salarisindicatie o.b.v. 36 uur € 3.500 - € 4.000 op basis van ervaring. (KBZON hanteert eigen algemene bepalingen). Een VOG verklaring en het navragen van referenties zijn onderdeel van de procedure.

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Piet Roorda, via info@kbzon.nl of telefoonnummer 06-3614 7660. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie zenden naar info@kbzon.nl t.a.v. de voorzitter Piet Roorda. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 22 september. De gesprekken zullen naar verwachting begin oktober plaatsvinden. Het invullen van een vragenlijst van een ondersteunend beoordelingsformat en/of een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Website: https://www.KBZON.nl