Muziekvereniging Heijenoord zoekt dirigent

Muziekvereniging Heijenoord zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 04 MAA 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 30 APR 2020

Vereniging: Muziekvereniging Heijenoord - Arnhem (Gelderland)
Speelniveau: 3e divisie
Repetitie op: dinsdag - avond

Muziekvereniging Heijenoord Arnhem vraagt per medio mei 2020 een nieuwe dirigent
Heijenoord is een harmonieorkest met ongeveer 35 leden, die voor hun plezier muziek maken, waarbij de kwaliteit van muziek maken niet uit het oog wordt verloren. Wij treden op in Arnhem e.o. zoals in park Sonsbeek, met jaarconcerten en nemen o.a. ook deel aan een internationaal muziekfestival in Bad Bramstedt. De repetitie is op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in ons clubgebouw aan de Rozenstraat 47-B te Arnhem.

Wij vragen het volgende van u:
• In het bezit van de benodigde vakdiploma’s voor dirigent harmonieorkest.
• In staat om enthousiast en serieus muziek te laten maken.
• Het huidige niveau (gelijk aan 3e divisie) van het orkest te handhaven, dan wel op een hoger niveau te brengen.
• Een motiverende en stimulerende persoonlijkheid.
• In staat zijn de nodige discipline in de groep te handhaven.
• Actief deel te nemen in de muziekcommissie.
• Betrokkenheid met de vereniging en zijn muzikanten.

Een proefdirectie zal deel uit maken van de sollicitatie procedure.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op:
• Website: https://www.heijenoord.com;
• Facebook: https://www.facebook.com/heijenoord;
• of bellen met de secretaris Sjoerd Kok tel: 06-22644300

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief of email met CV kunt u voor 30 april sturen naar Rozenstraat 47-B
6814 ED Arnhem of per e-mail naar info@heijenoord.com