ODO Odoorn zoekt dirigent

ODO Odoorn zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 02 JUN 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 01 JUL 2020

Vereniging: Muziekvereniging ODO - Odoorn (Drenthe)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: dinsdag - avond

Muziekvereniging ODO uit Odoorn (Dr) zoekt voor na de zomervakantie van 2020 een nieuwe dirigent voor haar repetities op de dinsdagen tussen 19:15-21:30 uur en voor haar optredens.

Dit is ODO
De harmonie van ODO bestaat uit ca 50 enthousiaste leden uit Odoorn en omgeving. Wekelijks repeteren we in ons eigen verenigingsgebouw voor de concerten en optredens die gedurende het jaar plaatsvinden. Behalve het maken van muziek vinden we het gezellig samenzijn en het organiseren van andere activiteiten ook belangrijk. Dit jaar bestaat ODO 60 jaar en zijn er diverse optredens gepland. Het slotconcert zal plaatsvinden in het Atlas Theater in Emmen.

Ben jij onze nieuwe dirigent?
We zoeken een dirigent die de muzikale leiding geeft aan en de muzikale verantwoordelijkheid draagt voor onze harmonie. Een conservatoriumdiploma (orkestdirectie) is een pre. Dit betekent dat de dirigent in staat is om een goede analyse te maken van het muzikale niveau en dat hij of zij verbeteringen en oplossingen kan voorstellen waar nodig. Voorts zal de dirigent feeling moeten hebben met de hedendaagse trends.

Wat ODO verder belangrijk vindt is dat de dirigent sociaal vaardig en flexibel is en het vermogen heeft om muzikanten te motiveren. Binnen de vereniging staat plezier van het musiceren voorop en het is aan de dirigent om dit gegeven op een respectvolle manier te combineren met de bevordering van het muzikale niveau van de muzikanten.

De dirigent wordt benoemd door het bestuur en heeft een overeenkomst met de vereniging die uit een vriendschappelijke werkgever/werknemersverhouding bestaat. Hij of zij zal zitting nemen in de muziekcommissie om zo een afwisselend en uitdagend muziekaanbod samen te stellen.

Sollicitatie
Lijkt het je een leuke uitdaging? Stuur dan je sollicitatie (motivatie en C.V.) voor 1 juli 2020 naar e-mailadres info@muziekverenigingodo.nl. Sollicitatiegesprekken zullen in de periode augustus-september gepland worden. Behalve een gesprek met het bestuur zal het geven van een proefdirectie onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de voorzitter Jan Grootjans, 06 13630643.