PVO Soest zoekt dirigent voor harmonie- en studieorkest

PVO Soest zoekt dirigent voor harmonie- en studieorkest

Beschikbaar sinds: 23 MAA 2021
Sluiting aanmeldingstermijn: 10 APR 2021

Vereniging: Muziekvereniging PVO - Soest (Utrecht)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: maandag - avond

Muziekvereniging PVO bestaat ruim 120 jaar in Soest en is een vereniging bestaande uit diverse onderdelen; harmonie, studieorkest, slagwerkgroep, blaaskapel, big-band , blokfluitgroep en koor. PVO beschikt over een eigen verenigingsgebouw.

PVO organiseert zelf en verleent medewerking aan tal van activiteiten en evenementen in en om Soest. Te denken valt aan Nieuwjaarsconcert, voor- en/of najaarsconcert, Koningsdag, Eemconcert etc. etc.

Regelmatig wordt de samenwerking gezocht met een solist (bijvoorbeeld Gé Reinders, Pater Moeskroen en Cor Bakker) maar zeker ook met het eigen koor. Op de website www.pvosoest.nl zijn hiervan uiteenlopende voorbeelden met foto’s te vinden.

Het (zittend) harmonieorkest bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste leden van verschillende leeftijd met diverse muzikale ervaring, niveau en achtergrond. De harmonie speelt een verscheidenheid aan stukken variërend van (licht)klassiek tot populair. Naast samen muziek maken is ook het sociale/gezelligheids aspect van onze vereniging van groot belang.

Ons studieorkest bestaat uit ongeveer 15 leden. Dit zijn leerlingen die ofwel binnen de vereniging worden opgeleid of via PVO les hebben op de regionale muziekschool. Aangevuld met leden uit het harmonie orkest die dit leuk vinden of die ook behoefte hebben aan herhaling van basiskennis en -vaardigheden.

Profiel:
Van de nieuwe dirigent wordt verwacht dat hij/zij:
• In het bezit is of in de eindfase is van de opleiding hafabra directie.
• Beschikt over voldoende muzikale- en sociale vaardigheden om leiding te kunnen geven aan ons harmonie- en studieorkest.
• Op enthousiaste wijze in staat is muzikanten van diverse niveaus aan elkaar te verbinden.
• Vanuit deskundigheid verschillende werkvormen kan toepassen waardoor repetities uitdagend zijn en blijven voor alle muzikanten.
• Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij het orkest. En die in samenwerking met de muziekcommissie voor passend repertoire kan zorgen.
• Mee kan denken over ledenwerving, doorstroom vanuit het studieorkest en groei van vereniging en orkest.
• In staat is, in voorkomende gevallen, muziek te arrangeren en/of individuele partijen kan aanpassen aan de behoefte van het (studie)orkest. Of t.b.v. samenwerking met solisten en/of ons koor.
• Begrip en geduld heeft voor ontwikkeling van de amateur muzikanten op verschillende niveaus. En weet hoe een amateur muziekvereniging functioneert.

Koordirigent:
PVO heeft ook een koor PVOCaal. Ons koor is ook op zoek naar een dirigent en een eventuele dubbelfunctie behoort dan ook tot de mogelijkheden. Zie hiervoor: www.koorzangers.nl


Repetities:
Studieorkest, maandagavond van 19:00 tot 19:45 uur.
Harmonieorkest, maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur, inclusief pauze.

Muziekvereniging PVO
Rembrandtlaan 9
3761 AG Soest
www.pvosoest.nl

Procedure:
Uit de ontvangen reacties met korte motivatie en CV’s zal door de sollicitatiecommissie een eerste keuze worden gemaakt. Kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens zal aan (enkele) kandidaten gevraag worden en proefdirectie te geven. Daarbij wordt gevraagd een voor het orkest bekend stuk voor te bereiden en een stuk naar keuze mee te brengen om te repeteren.

Na de proefdirecties zal de leden van het orkest ook nadrukkelijk om hun inbreng worden gevraagd.

De sollicitatietermijn sluit op 10 april 2021 korte motivatie en CV kan per mail gericht worden aan voorzitter@pvosoest.nl