St. Cecilia Susteren zoekt dirigent

St. Cecilia Susteren zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 26 JAN 2021
Sluiting aanmeldingstermijn: 01 APR 2021

Vereniging: Harmonie St. Cecilia - Susteren (Limburg)
Speelniveau: 3e divisie
Repetitie op: vrijdag - avond

Harmonie St. Cecilia is een vitale vereniging die stevig is verankerd in de Susterse gemeenschap. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest (ca. 35 leden), jeugdharmonie (ca. 20 leden) en drumband (ca. 20 leden). Daarnaast zijn er nog ca. 8 jonge muzikanten in de eerste fase van hun opleiding. Voor de harmonie, momenteel uitkomend in de 3e divisie, zijn wij op zoek naar een enthousiaste dirigent die mede invulling kan geven aan ons meerjaren- en actieplan. Muzikaal gezien betekent dit het verhogen van het niveau, veel variatie in muziek, nieuwe vormen van opleiding/ beoordeling en ruime interactie/ gezamenlijke uitvoeringen met jeugdharmonie en drumband.

Het orkest zoekt een dirigent die zowel oog heeft voor onze jongere muzikanten als ook de meer ervaren muzikanten in het orkest. We zijn een relatief klein orkest. Het is van belang dat de nieuwe dirigent hier op een positieve en creatieve manier mee omgaat.
Naast het wekelijkse repetitiemoment op vrijdagavond en het geven van uitvoeringen wordt van de dirigent gevraagd om zo nodig groepsrepetities/workshops met instrumentgroepen te geven. Ook neemt de dirigent zitting in onze muziekcommissie.

Wij bieden de dirigent een uitdagende taak binnen een gezellige vereniging waarbij voldoende ruimte is voor eigen accenten. Wij gaan uit van een open houding en constructieve sfeer.

De beoogde dirigent voldoet aan de volgende eisen:
1. Een afgeronde opleiding aan het conservatorium HaFaBra directie (of gelijkwaardig) of bevindt zich in de eindfase van de opleiding;
2. Kan samen met de Muziekcommissie een uitdagend repertoire en programma samenstellen;
3. Weet arrangementen op basis van niveauverschillen en bezetting van het korps aan te passen;
4. Is een leider en weet te binden;
5. Motiveert en inspireert en weet zowel jeugdige als gevorderde muzikanten te enthousiasmeren en muzikaal uit te dagen.
6. De intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan.

Uw sollicitatie zal behandeld worden door de sollicitatiecommissie. Na een eerste selectie op basis van CV en brieven worden enkele kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Een proefdirectie maakt deel uit van de procedure.
Stuur uw reactie met CV vóór 1 april 2021 naar onze secretaris via secretaris.harmoniesusteren@gmail.com met vermelding “Vacature dirigent”.

Voor meer informatie m.b.t. deze vacature kunt u terecht bij André Pluymaekers (voorzitter), tel: 06 - 11 37 06 32.