Theodatus Luykgestel zoekt dirigent

Theodatus Luykgestel zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 22 APR 2019
Sluiting aanmeldingstermijn: 01 JUN 2019

Vereniging: Harmonie Theodatus - Luyksgestel (Noord-Brabant)
Speelniveau: 5e divisie
Repetitie op: dinsdag - avond

Harmonie Theodatus bestaat momenteel uit 30-tal muzikanten gevormd door inwoners uit Luyksgestel en bewoners uit de omgeving. Het orkest geeft regelmatige concerten. Waarbij het jaarlijks Kerstconcert en het tweejaarlijks Themaconcert de hoogtepunten vormen. De repetitie van het orkest vindt plaats op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Het orkest komt momenteel uit in de vijfde divisie. In 2017 werd in deze divisie een eerste prijs behaald. Het is niet een doel op zich om aan concoursen deel te nemen. Het orkest kent een muziekcommissie die met de dirigent overlegt over muzikale keuzes, programmering en repetities. De dirigent is hierbij eindverantwoordelijk.

Wij verwachten van de vrouw of man die wij zoeken:

Basis voorwaarden:
• Je hebt je diploma HaFaBra-directie of hebt vergelijkbare kennis en kunde door aantoonbare ervaring verkregen.
• Bent betrokken bij onze vereniging, je bent een verenigingsmens.
• Bent in staat goed samen te werken met het bestuur en commissies.

Didactische voorwaarden:
• Toont respect voor iedereen, jong en oud en beschikt over tact, geduld en inlevingsvermogen.
• Is in staat elke muzikant te laten groeien in zijn/haar rol.
• Geeft met natuurlijk overwicht leiding aan inspirerende, motiverende, leerzame en tegelijkertijd ontspannen repetities.
• Oog voor de balans tussen muzikale ambitie en ontspanning, dus een juiste balans weet te vinden tussen plezier en professionaliteit.

Muziekkeuze/ repertoire:
• Ontwikkelt en initieert samen met de muziekcommissie muziekrepertoire dat aantrekkelijk is voor alle muzikanten én voor het publiek.
• In staat arrangementen aan te passen in de lijn van het orkest.
• Is pro-activiteit bij het opstellen van de jaarlijkse concertagenda.

Visie:
• Denkt mee over ledenwerving en muzikale groei van het orkest in samenwerking met slagwerkgroep en evt. opleidingsorkest.
• Werkt gestructureerd en stelt prioriteiten en haalbare doelen.

Het harmonieorkest repeteert op dinsdagavond van 19:45-22:00 uur.

Procedure:
Een proefdirectie maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Hiervoor wordt in overleg één of meerdere data gekozen. De gewenste startdatum ligt rond september 2019. In de zomervakantie wordt niet gerepeteerd (van 13 juli tot en met 25 augustus 2019).

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot e-mailadres j.nijssen8@chello.nl.

Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd , dan nodigen wij je uit je reactie, voorzien van cv, per e-mail te sturen naar e-mailadres j.nijssen8@chello.nl. Het is mogelijk te reageren tot en met 1 juni 2019.