Van Wassenaer Orkest Wassenaar zoekt dirigent

Van Wassenaer Orkest Wassenaar zoekt dirigent

Beschikbaar sinds: 10 JAN 2022
Sluiting aanmeldingstermijn: 14 FEB 2022

Vereniging: Van Wassenaer orkest - Wassenaar (Zuid-Holland)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: donderdag - avond

Wie zijn wij?
Het Van Wassenaer Orkest bestaat nu uit 25 vaste leden en werd in 1986 als ensemble opgericht door de violiste Janine Grabowsky. Sinds de oprichting is het ensemble geleidelijk uitgegroeid tot een symfonieorkest. In 2008 is daarom de naam veranderd in Van Wassenaer Orkest.
Wij zijn een klein maar hecht orkest voor gevorderde amateurs en streven naar een hoog muzikaal niveau, maar behouden tevens een aanlokkelijk niveau van gezelligheid en onderlinge verbondenheid. We geven jaarlijks een tweetal eigen concerten, waarbij we samenwerken met vaak jonge talentvolle solisten. Voor deze concerten wordt ons orkest waar nodig aangevuld, bijvoorbeeld met koperblazers en eventueel extra strijkers. Verder werken we regelmatig mee aan benefietconcerten en andere culturele activiteiten in de regio. Jaarlijks hebben we daarnaast een kamermuziekavond, waarbij er muziek wordt gemaakt in kleinere ensembles. Onze wekelijkse orkestrepetities vinden plaats op donderdagavond (20:00-22:15 uur) in Wassenaar.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren, enthousiaste en inspirerende dirigent (m/v), die:
• Conservatorium gediplomeerd is (of vergelijkbaar niveau);
• In goede samenwerking met de concertmeester leiding geeft aan ons orkest;
• Affiniteit heeft met amateurmusici en hen als groep en individueel enthousiasmeert, inspireert, coacht en daarbij een goede balans behoudt tussen prestatie en plezier;
• Goed omgaat met musici van verschillende leeftijden en muzikale niveaus;
• Een duidelijke muzikale visie kan overbrengen, betrokkenheid bij het orkest heeft en initiatief neemt;
• Inspirerend adviseur is van de artistieke commissie - die de concertprogrammering voorbereidt - actief zijn/haar inbreng daaraan levert en de balans bewaakt tussen artistieke uitdaging en muzikale haalbaarheid van de gekozen muziekstukken;
• Zo nodig muziekstukken kan arrangeren c.q. aanpassen aan de bezetting van ons orkest;
• Kan beginnen in de zomer van 2022 ter voorbereiding van ons najaarsconcert 2022;
• Het is een pré als onze nieuwe dirigent over een goed netwerk in onze regio beschikt.

Potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarna worden enkele kandidaten gevraagd voor een proefdirectie. We streven ernaar om medio 2022 onder leiding van onze nieuwe dirigent (m/v) te kunnen musiceren.

Solliciteren?
Bent u geïnteresseerd? Uw brief met motivatie en cv kunt u tot 14 februari 2022 sturen naar
zoek@vanwassenaerorkest.nl.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefan Op de Beek via penningmeester@vanwassenaerorkest.nl  of 06-14988169 (buiten werktijden). Ook kunt u alvast kijken op onze website https://www.vanwassenaerorkest.nl. 

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, hiervoor hebben wij een privacybeleid. Alle sollicitatie-bescheiden en persoonsgegevens worden binnen twee maanden na afronding van de procedure vernietigd.